Werken aan riolering in weg Eind op maandag 17 juli

Home > Actueel in Nederweert > Werken aan riolering in weg Eind op maandag 17 juli

Werken aan riolering in weg Eind op maandag 17 juli

Op maandag 17 juli werken we aan de riolering in de weg Eind. Hiervoor is het nodig om een weghelft af te zetten. Ook de bushalte wordt tijdelijk verplaatst.

Jaarlijks controleert de gemeente een deel van de riolering. Uit deze inspectie is nu gebleken dat een gedeelte van het rioolstelsel in de weg Eind in Nederweert-Eind slecht is. Verder zijn er nog kleine reparaties nodig op ongeveer twintig locaties in Nederweert-Eind en in het buitengebied van Leveroy.

Werkzaamheden in de weg Eind

In de weg Eind, in het wegvak tussen de Noordervaart en de Kruisstraat, moeten twee rioolstrangen (van put tot put) gerepareerd worden. Door het inbrengen van een kous wordt de binnenwand van de buis hersteld. De werkzaamheden voeren we uit op maandag 17 juli. Hiervoor is het noodzakelijk om één weghelft af te zetten. Ook de bushalte zal tijdelijk verplaats worden.

Overige reparaties

De overige reparatiewerkzaamheden aan het riool in Nederweert-Eind en in het buitengebied van Leveroy vinden op een nog nader te bepalen tijdstip plaats en duren slechts enkele uren per locatie. De bewoners informeren we hier tijdig over.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met medewerk(st)ers van het team Samenleving