We maken het eenvoudiger

Home > Actueel in Nederweert > We maken het eenvoudiger

We maken het eenvoudiger

Erfafscheidingen

Soms zijn erfafscheidingen, zoals hekken en muren problematisch voor de burger. Bij kleinere kavels en bij straathoeken kan er weinig tuin overblijven. Dit kwam soms omdat er een aantal regels gesteld werd aan erfafscheidingen.

Het college heeft nu uitgesproken dat zij de uitvoering en vormgeving van erfafscheidingen primair de verantwoordelijkheid van de burger vindt. Zij heeft op 8 mei 2018 het beleid Planologische kruimelgevallen onder de Wabo opnieuw vastgesteld. Ze heeft daarbij minder regels gesteld aan erfafscheidingen.

Enkel vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en constructieve veiligheid, wordt nog een toets uitgevoerd. Bij de evaluatie van het welstandsbeleid, gepland op 4 september 2018, worden erfafscheidingen ook aan het welstandstoezicht onttrokken in die gebieden in de gemeente waar nog een welstandsplicht geldt.