Wat doen we met ons afval in de toekomst?

Home > Actueel in Nederweert > Wat doen we met ons afval in de toekomst?

Wat doen we met ons afval in de toekomst?

In 2020 bepalen we hoe we het afval in Nederweert in de toekomst in gaan zamelen. Welke manier past bij onze gemeente? Dat willen wij samen met onze inwoners gaan onderzoeken.  

Verschillen

Er wordt op veel verschillende manieren afval ingezameld in Nederland. Gemeenten zijn dan ook vrij in hun keuze. Dat is goed. Natuurlijk werken we samen als dat mogelijk is. Maar je kunt nog niet een systeem voor heel Nederland bedenken. Iedere gemeente is anders, qua samenstelling en gebruiken. En de uitgangsposities verschillen sterk vanuit het verleden.

30 kg restafval per inwoner in 2025

We beginnen niet helemaal zonder uitgangspunten. Eerder stelde de gemeenteraad het beleidskader VANG (Van Afval Naar Grondstof) vast. Hierin stellen wij ons als doel om in 2025 nog maar 30 kg restafval per inwoner te hebben. Dit vraagt om een nieuwe manier van afvalinzameling. Want met het huidige systeem halen we dit niet.

Werkwijze stimuleert niet

Op dit moment zit er nog altijd 50% gft-afval tussen het restafval. Als we dit gft-afval al eens uit het restafval kunnen halen, maken we al een hele stap richting de 30 kg restafval! De werkwijze met de huidige duobak stimuleert niet om het gft apart aan te bieden.

Duobak is op zijn retour

Het systeem van de duobak wordt nog door slechts vijf gemeenten in Nederland gebruikt. Er is nog maar één partij die de duobak maakt en inzamelvoertuigen zijn schaars. Het gevolg is dat er nog maar weinig partijen zijn die afval via de duobak kunnen of willen inzamelen. Dit alles leidt tot een hogere prijs voor de inzameling van de duobak vanaf 2020. Het is een dure inzamelmethode aan het worden.

Afvalstoffenheffing in 2020 omhoog

Vanwege de hogere kosten voor de inzameling van het huishoudelijke rest- en gft-afval stijgt de afvalstoffenheffing in Nederweert in 2020. Ook de hogere verwerkingskosten en een verhoging van de belasting op brandbaar restafval maakt het ophalen duurder. Op jaarbasis betaalt een huishouden in Nederweert € 20,- meer dan in 2019.

Andere gemeenten gingen ons voor

Veel gemeenten in Limburg en de rest van Nederland kondigden al aan dat de afvalstoffenheffing volgend jaar stijgt. “Wij zijn geen uitzondering. Wel zitten we met onze gemiddelde kosten nog steeds laag. Dat willen we in de toekomst zo houden. Een reden te meer om in 2020 op zoek te gaan naar een nieuwe manier van afvalinzameling voor Nederweert!”, aldus wethouder Voss.