Voorlopige uitslagen Europese Parlementsverkiezingen 2019

Home > Actueel in Nederweert > Voorlopige uitslagen Europese Parlementsverkiezingen 2019

Voorlopige uitslagen Europese Parlementsverkiezingen 2019

Op donderdag 23 mei vonden in Nederland de Europese Parlementsverkiezingen plaats. In onderstaande overzichten ziet u hoe er in de gemeente Nederweert is gestemd.

Stemgegevens

Stemmenaantal           2019          2014
Aantal kiesgerechtigden: 13715 13333
Aantal op kandidaat uitgebrachte stemmen 5156 4397
Aantal blanco stemmen 16 31
Aantal geldige uitgebrachte stemmen: 5172 4428
Aantal ongeldige stemmen 7 10
Opkomst: 5179 4438
Opkomstpercentage: 37,76% 33,29%

Uitslag per partij 2019

Lijstnummer

Partijnaam Totaal SD:1 SD:2 SD:4 SD:5 SD:6 SD:7 SD:8 SD:9 SD:10
1 Democraten 66 (D66) 216 62 17 45 15 21 10 14 4 28
2 CDA - Europese Volkspartij 1734 266 175 314 142 179 165 186 57 250
3 PVV (Partij voor de Vrijheid) 225 55 20 36 12 26 26 17 11 22
4 VVD 497 79 53 128 30 59 35 46 23 44
5 SP (Socialistische Partij) 159 37 16 28 13 31 10 8 5 11
6 PvdA/Europese Sociaaldemocraten 1057 243 115 224 62 143 74 69 34 93
7 ChristenUnie-SGP 17 1 2 3 0 5 4 1 0 1
8 GROENLINKS 229 38 37 49 21 17 11 20 8 28
9 Partij voor de Dieren 109 25 10 22 9 10 7 7 5 14
10 50Plus 277 62 41 57 4 33 28 18 13 21
11 JEZUS LEEFT 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
12 DENK 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0
13 De Groenen 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1
14 Forum voor Democratie 571 118 55 135 17 69 57 53 25 42
15 vandeRegio & Piratenpartij 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0
16 Volt Nederland 51 4 8 7 1 7 8 2 2 12
Op kandidaat
uitgebrachte stemmen
5156 993 551 1051 327 600 438 441 188 567
Blanco stemmen 16 5 2 3 0 1 4 0 1 0
Geldige stemmen 5172 998 553 1054 327 601 442 441 189 567
Ongeldige stemmen 7 4 1 1 0 0 0 1 0 0
Opkomst 5179 1002 554 1055 327 601 442 442 189 567
Opgeroepen 13715 2181 1772 2946 827 1501 1192 1461 569 1266
Opkomst
percentage (%)
37,76 45,94 31,26 35,81 39,54 40,04 37,08 30,25 33,22 44,79

Uitslag per partij 2014

Lijstnummer Partijnaam Totaal SD:1 SD:2 SD:3 SD:4 SD:5 SD:6 SD:7 SD:8 SD:9 SD:10
1 CDA   1594 248 131 143 152 137 175 175 151 61 221
2 PVV 715 201 68 54 86 47 74 61 61 20 43
3 PvdA 250 51 23 35 36 22 26 11 16 10 20
4 VVD 472 89 44 63 52 26 51 47 34 27 39
5 D66 402 90 43 50 43 31 45 28 20 13 39
6 GROENLINKS  99 16 10 14 14 15 12 3 1 5 9
7 SP 374 86 34 35 36 14 47 34 34 15 39
8 ChristenUnie 30 5 2 5 4 0 4 3 0 2 5
9 Art50 29 5 7 4 5 2 1 0 0 0 5
10 IQRPP 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 PirPa 18 3 1 1 4 1 0 1 2 2 3
12 50+ 268 66 30 11 32 7 31 28 40 12 11
13 Groen 9 3 0 0 0 2 0 1 2 1 0
14 aEUp 6 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0
15 LDP 5 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
16 JEZUS 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
17 ikveu 6 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0
18 PvdD 116 18 10 12 5 10 11 3 13 5 29
19 AenE 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Op kandidaat
uitgebrachte stemmen
4397 885 405 431 472 314 478 397 377 175 463
Blanco stemmen 31 5 4 2 1 0 3 1 2 4 9
Geldige stemmen 4428 890 409 433 473 314 481 398 379 179 472
Ongeldige stemmen 10 2 1 1 1 0 2 1 0 2 0
Opkomst 4438 892 410 434 474 314 483 399 379 181 472
Opgeroepen 13333 2256 1527 1689 1231 833 1385 1203 1425 538 1246
Opkomst-
percentage (%)
33,29 39,54 26,85 25,70 38,51 37,70 34,87 33,17 26,60 33,64 37,88

SD  1  Gemeentehuis, Nederweert
SD  2  Zorgcentrum St. Joseph, Nederweert
SD  3  Basisschool De Kerneel, Nederweert (in 2019 was er geen stemlokaal in De Kerneel)
SD  4  Gemeenschapshuis De Pinnenhof, Nederweert
SD  5  Gemeenschapshuis Pestoeërskoel, Leveroy
SD  6  Kerkelijke voorziening, Budschop
SD  7  Stichting M.F.A. Haaze-hoof, Ospel
SD  8  Basisschool De Schrank, Ospel
SD  9  Thomashuis, Ospeldijk
SD10  Gemeenschapshuis Reigershorst, Nederweert-Eind

Totaaloverzichten uitslag

Onderstaand kunt u de totaaloverzichten van de verkiezingsuitslag bekijken. Alle uitslagen liggen vanaf maandag 27 mei ook ter inzage bij de infobalie van het gemeentehuis.

Processen-verbaal N10 en N11

Onderstaand kunt u de processen-verbaal N10 en N11 bekijken. Alle processen-verbaal liggen vanaf maandag 27 mei ook ter inzage bij de infobalie van het gemeentehuis.