Voorbereidingen voor centrumplan liggen even stil

Home > Actueel in Nederweert > Voorbereidingen voor centrumplan liggen even stil

Voorbereidingen voor centrumplan liggen even stil

De eerste raadsvergadering na het zomerreces zit erop. Het was ook de eerste reguliere raadsvergadering onder voorzitterschap van burgemeester Birgit Op de Laak. De agenda was niet heel uitgebreid. “Een mooie agenda om te oefenen.” Tijdens het vragenhalfuur kreeg het college veel vragen. Dit waren voornamelijk ‘stand van zaken-vragen’ over een aantal projecten en activiteiten. Bijvoorbeeld over de windmolens. Ook het centrumplan kwam ter sprake. De voorbereidingen staan ‘on hold’, omdat de Vereniging van Vastgoedeigenaren gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan. We praten u even bij.

Afbeelding: Eerste raadsvergadering met burgemeester Op de Laak. Foto: Nederweert24

Afspraken gemaakt

Op dinsdag 28 mei 2019 stelde de huidige gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Centrumlocatie Burgemeester Hobusstraat, Nederweert’ vast. Het vaststellen vormde de afsluiting van een lang traject waarbij met veel partijen gesproken is en afspraken zijn gemaakt. Met andere woorden: er is veel werk verzet. Voor de ontwikkeling van het centrum werd door het vorige college op 12 december 2017 al een overeenkomst gesloten met de ontwikkelcombinatie Rialto vastgoedontwikkeling-Bouwbedrijven Jongen.

Overeenkomst

“Met het aangaan van deze overeenkomst zijn bindende afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het centrum, met diverse verplichtingen voor beide partijen”, aldus wethouder Koolen. “Eén van de verplichtingen van de gemeente is het voorbereiden en doorlopen van de bestemmingsplanprocedure.”

Beroep

Het bestemmingsplan is in 2018 voorbereid en in procedure gebracht. De vaststelling volgde afgelopen mei. Een onderdeel van de bestemmingsplanprocedure is de mogelijkheid om tegen de vaststelling in beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Vereniging van Vastgoedeigenaren Nederweert (VvVE) heeft als enige partij gebruikgemaakt van die mogelijkheid.

Voorbereidende werkzaamheden

Volgens de overeenkomst met de ontwikkelcombinatie dienen na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan de benodigde grondtransacties voor het project binnen drie maanden plaats te vinden. De gemeente koopt de voormalige meubelwinkel aan de Burg. Hobusstraat en verkoopt bouwrijpe grond voor de toekomstige nieuwbouw aan de ontwikkelcombinatie. De gemeente moet deze grond bouwrijp verkopen. Om de gronden bouwrijp te maken, zijn door de gemeente diverse werkzaamheden voorbereid. Denk bijvoorbeeld aan het verleggen van kabels en leidingen en het verwijderen van bestrating.

Even pas op de plaats

“Door de ingestelde procedure bij de Raad van State maken we pas op de plaats”, gaat wethouder Koolen verder. Het werk voor het bouwrijp maken en de grondtransacties met de ontwikkelcombinatie vinden plaats na de uitspraak van de Raad van State en het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.

Reactie en duidelijkheid

“We hebben de motivering van het beroep door de Vereniging van Vastgoedeigenaren inmiddels ontvangen van de Raad van State en bereiden een reactie voor. Vervolgens bepaalt de Raad van State een zittingsdatum. We hopen daar snel duidelijkheid over te krijgen.”

In gesprek blijven                                                                                                        

De planning is afhankelijk van de mogelijkheden bij de Raad van State. Zodra hierover meer bekend is, informeren we de gemeenteraad en andere betrokken partijen. Volgens wethouder Koolen gaan de gesprekken met ondernemers en de Vereniging van Vastgoedeigenaren Nederweert over andere onderwerpen gewoon verder. “Zo zijn we bezig met de afronding van de succesvol verlopen pilot leegstand waarvoor €100.000,- subsidie werd verkregen en zijn er positieve gesprekken en ontwikkelingen rond het Lambertushof. Vast staat dat er veel werk is verzet en dat we nog veel werk te verzetten hebben.”