Verbinding Ospeldijk - De Pelen

Home > Actueel in Nederweert > Verbinding Ospeldijk - De Pelen

Verbinding Ospeldijk - De Pelen

Samen werken aan verbeteren verkeersveiligheid

Al jaren bestaat de wens om de verbinding tussen de kern van Ospeldijk en buitencentrum De Pelen verkeersveiliger te maken. We pakken dit nu samen met belanghebbenden op. Afgelopen week is een belangrijke stap gezet: een bijeenkomst met de stakeholders uit het gebied.

Er waren vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, de Fietsersbond, Dorpsraad Ospeldijk, het Thomashuis, de Boeren van Nederweert, de Veiligheidsregio Limburg – Noord, Veilig Verkeer Nederland, het Routebureau Noord- en Midden-Limburg, de Ontginningsdijk en Schepengraaf en het Gehandicaptenplatform.

Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter werd een aantal mogelijkheden besproken om de situatie te verbeteren waaronder een verbinding via de Ontginningsdijk en Schepengraaf. Daarbij werden ook de resultaten van een enquête betrokken die door 124 mensen was ingevuld. De kern van het probleem is dat de huidige verbinding via de Moostdijk erg smal is en dat al het verkeer gezamenlijk gebruik maakt van de weg. Het gaat dan om landbouwverkeer, vrachtverkeer, auto’s, fietsers, ruiters, wandelaars, etc.

De stakeholders spraken uiteindelijk gezamenlijk hun voorkeur uit voor een toekomstbestendig vrijliggend fietspad oostelijk of westelijk langs de Moostdijk. De voor- en nadelen van beide varianten worden de komende periode verder onderzocht. De resultaten hiervan worden na de zomervakantie verwacht.

Afbeelding: De stakeholders kwamen tijdens de bijeenkomst tot een gezamenlijk gedragen advies
De stakeholders kwamen tijdens de bijeenkomst tot een gezamenlijk gedragen advies. Foto: gemeente Nederweert.