Varianten voor sport- en recreatiezone Nederweert in de maak

Home > Actueel in Nederweert > Varianten voor sport- en recreatiezone Nederweert in de maak

Varianten voor sport- en recreatiezone Nederweert in de maak

Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan het opstellen van een plan voor het gebied van de Bengele en De Uijtwijck, samen de sport- en recreatiezone Nederweert genoemd. Wat is de stand van zaken? De stuurgroep praat u graag bij.

Goede balans tussen sport en recreatie

“Het plan kent veel onderdelen waaronder de sportterreinen, kantines, invulling van de Uijtwijck, verkeersafwikkeling en -ontsluiting. Deze zijn nu verwerkt in enkele varianten. Daarbij is actief gezocht naar een goede balans tussen sport, ontmoeten, recreatie en educatie”, aldus Niek Creemers van de Stichting Bengele Beweegt.

Aanleiding

Stichting de Uijtwijck heeft zich ten doel gesteld om een beleef-, ontmoet- en doepark te realiseren. Stichting de Bengele Beweegt wil komen tot een intensievere samenwerking tussen de gebruikers van het sportpark en bijdragen aan meer sport- en beweegaanbod. Ook ontmoeting in brede zin is belangrijk.

Toekomstbestendig

De ontwikkeling van de locatie de Bengele aan de westkant van Nederweert is (mede) een hulpmiddel om te komen tot een toekomstbestendige invulling van het hele gebied. Beide locaties grenzen aan elkaar en kunnen niet los van elkaar gezien worden. De beide stichtingen hebben hun krachten gebundeld.


Leden van het bestuur van Bengele Beweegt bij het Beach Event. Het evenement werd dit jaar voor de vijfde keer
georganiseerd. Foto: Nederweert24

Stuurgroep

In 2017 is de stuurgroep Sport- en recreatiezone Nederweert in het leven geroepen. Niek Creemers maakt namens de Bengele met Peter Lenders deel uit van deze stuurgroep. Andere leden die daar o.a. zitting in hebben, zijn Maurice Brouns en Peter Willekens namens Stichting de Uijtwijck

Samen met betrokkenen

In drie bijeenkomsten is met direct betrokken partijen en geïnteresseerden gepraat over gewenste ontwikkelingen. Daarna is een visiedocument opgesteld dat op 23 oktober 2018 gepresenteerd en besproken is met het college van B&W. Vervolgstappen zijn besproken en afspraken zijn gemaakt. Met deze afspraken is de stuurgroep aan de slag gegaan.

Onderzoek en medewerking

Er is onderzoek gedaan naar de noodzakelijke kosten om het huidige gebied op een goede manier te onderhouden of te renoveren. Ook is gekeken naar de demografische ontwikkelingen in de nabije toekomst. En inmiddels heeft een eerste overleg met gedeputeerden van de provincie plaatsgevonden. Om een plan mogelijk te maken, is de medewerking nodig van de gemeente, de provincie en (commerciële) partners. Op 17 april 2019 is de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken van de gebiedsontwikkeling Bengele en Uitwijck.

Varianten uitwerken

“De stuurgroep streeft ernaar om de varianten voor het einde van het jaar aan de gemeenteraad voor te leggen. Op dat moment kunnen wij u meer duidelijkheid geven over de toekomstige invulling van het sportpark en de Uijtwijck”, besluit Niek Creemers.