Themaraad 23 mei “Wonen”

Home > Actueel in Nederweert > Themaraad 23 mei “Wonen”

Themaraad 23 mei “Wonen”

Samen bouwen aan de toekomst

Wilt u meer weten over de regionale en lokale afspraken en beleidskaders rondom het thema wonen? Of geïnteresseerd in de stand van zaken rond de verschillende woningbouwlocaties en de effecten van de genomen stimuleringsmaatregelen? Bezoek dan woensdag 23 mei de themaraad Wonen. Tijdens de avond wordt ingegaan op de keuzes, uitdagingen en vervolgstappen op het gebied van wonen en bouwen.

Voorraad

Eind 2014 stelden de gemeenteraden van zeven Midden-Limburgse gemeenten de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving vast. Deze visie vormt een belangrijk kader voor het regionale en lokale woonbeleid. Er is onder andere in vastgelegd hoe we omgaan met de overtollige voorraad woningbouwplannen in de gemeente.

Woononderzoek

Voor dit jaar staat de actualisering van de structuurvisie op het programma. Daarvoor worden allerlei gegevens bij elkaar gebracht. Momenteel vindt er een woningmarktonderzoek plaats. Als onderdeel hiervan is er onlangs een regionale woonwensenenquête gehouden.

Nieuwe trends en ontwikkelingen

Daarnaast is er met toepassing van de door de gemeenteraad genomen stimuleringsmaatregelen hard gewerkt aan de ontwikkeling van de eigen grondexploitaties. De uitgifte van bouwkavels in de woongebieden Hoebenakker en Merenveld is sterk aangetrokken. Er is sprake van nieuwe trends, ontwikkelingen en prognoses. De woningmarktcrisis is voorbij en het aantal planinitiatieven neemt weer toe. De gemeente dient daarin keuzes te maken.

Wat zijn de juiste keuzes?

Het doel van de themaraad is om de nieuwe raad te informeren over het thema wonen in brede zin zodat de raad zich een goed beeld kan vormen over wat er allemaal speelt en welke resultaten er zijn bereikt. Wij nemen u als inwoner ook graag mee in dit proces. U bent van harte welkom. De koffie staat klaar op 23 mei. We beginnen om 19.30 uur in de raadszaal in het gemeentehuis.