Steunpunten maken plaats voor open inlopen

Home > Actueel in Nederweert > Steunpunten maken plaats voor open inlopen

Steunpunten maken plaats voor open inlopen

In 2015 zijn in elke dorpskern steunpunten ontstaan voor hulp en dienstverlening aan onze inwoners. In deze steunpunten vonden ook de spreekuren plaats voor advies en aanvragen voor Wmo-voorzieningen. De afgelopen jaren is gebleken dat er met name in de kleine kernen nauwelijks gebruik werd gemaakt van de spreekuren. Vanaf nu zijn er geen spreekuren meer, behalve in de kern Nederweert. Voortaan kunt u terecht bij de open inlopen. In Nederweert-Eind was vorige week al de feestelijke opening. Ospel is op donderdag 16 januari aan de beurt.

Aanvraag Wmo-voorziening

Om in aanmerking te komen voor een Wmo-voorziening (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, dagbesteding) kunt u een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Zoals u gewend bent kunt u dit bij de gemeente kenbaar maken, schriftelijk of via het meldingsformulier op onze website. Daarnaast kunt u op maandagen van 13.00 tot 15.00 uur terecht tijdens het spreekuur in Ontmoetingscentrum De Gunnerij in Nederweert.

Vaste medewerkers per kern

Sinds kort is aan elke dorpskern een vast team van medewerkers van het sociaal domein toegewezen. Dat zijn naast de bekende leefbaarheidsregisseurs de vaste adviseurs sociaal domein die aanvragen op het terrein van Wmo, inkomen, Participatiewet et cetera van de burgers in de betreffende kern afhandelen. Op korte termijn hoort u van ons welke medewerkers zich gaan inzetten voor welke dorpskern.

Open inloop in de kernen

Omdat de steunpunten en spreekuren zijn vervallen, hebben de vrijwilligers die verbonden waren aan de steunpunten besloten om zich op een andere manier in te zetten voor de dorpsgemeenschap. In de kernen vinden sinds kort ‘open inloop’-activiteiten plaats gedurende enkele uren per week/twee weken. De adviseurs sociaal domein van de gemeente zullen op gezette tijden ook bij deze open inlopen aanwezig zijn.

In Leveroy, Nederweert en Budschop

In november is het Open Inloopcafé in Pestoeërskoel in Leveroy gestart. Hier kunnen inwoners iedere tweede en vierde vrijdag terecht van 13.30 tot 15.30 uur. De kern Nederweert heeft al een tijdje een open inloop: De Gunnerij. Hier kunt u van maandag t/m vrijdag terecht van 09.00 tot 16.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Op dit moment zijn we samen met inwoners de mogelijkheden in Budschop aan het onderzoeken. Begin dit jaar komt hier meer duidelijkheid over.

Aftrap in Nederweert-Eind

Open inloop d’Indj werd op donderdag 9 januari geopend door Peter Willekens, voorzitter van Eynderhoof, en wethouder Cuijpers. Er waren verschillende enthousiaste belangstellenden zoals inwoners, de wijkagent, vrijwilligers van Eynderhoof en zorgprofessionals. Iedereen werd getrakteerd op een stukje vlaai en een kop koffie of thee. Tijdens deze eerste open inloop werd er ook een optreden verzorgd door buuttereedner Wullemke uit Eind. Met een aantal leuke toepasselijke woordgrappen in zijn buut zorgde hij ervoor dat de bezoekers met een glimlach aan tafel zaten. “We kijken terug op een geslaagde eerste inloop”, aldus regisseur leefbaarheid Joey van Beers. De volgende open inloop in d’Indj in Eynderhoof is op donderdag 23 januari van 14.00 tot 16.00 uur. 

Feestelijke opening in Ospel

Op donderdag 16 januari is de feestelijke opening van Open inloop Ospel-Ospeldijk. U bent van harte uitgenodigd om 14.00 uur in Aan Stad-Thoês. Medewerkers van de open inloop en wethouder Cuijpers heten u dan van harte welkom. Sjef Geuns zal een verhaal over Ospel vertellen en An Cuijpers draagt een gedicht voor. Ook kunt u genieten van mooie muziek. De koffie en vlaai staan klaar. Samen maken we er een gezellige middag van!

Overzicht

In het overzicht staan de openingstijden en locaties van de open inlopen in onze gemeente. Binnenkort leest u meer over de activiteiten.