Startsein voor uitvoering Platteland in Ontwikkeling Weerterland

Home > Actueel in Nederweert > Startsein voor uitvoering Platteland in Ontwikkeling Weerterland

Startsein voor uitvoering Platteland in Ontwikkeling Weerterland

Met de aanplant van stekelstruweel langs de Bientjesrandweg in Ospeldijk is op vrijdag 30 november het officiële startsein gegeven van het Uitvoeringsprogramma Platteland in Ontwikkeling Weerterland. Een vijftiental projecten, waaronder natte natuurparels en systeemvernieuwing van de pluimveehouderij, maken op dit moment onderdeel uit van het programma. Zes partijen bekrachtigden de samenwerking met de ondertekening van de overeenkomst: de gemeente Nederweert, de gemeente Weert, LLTB, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en Natuurmonumenten (vertegenwoordiger namens natuurpartijen in het gebied). Platteland in Ontwikkeling (PiO) Weerterland is de eerste PiO-samenwerkingsovereenkomst van Limburg.

Initiatieven graag uitvoeren

“In het buitengebied van het Weerterland (gemeenten Nederweert en Weert) is een aantal (overheids)opgaven te realiseren op het gebied van landbouw, water, recreatie, toerisme, monumenten, leefbaarheid, duurzaamheid, natuur en verbinding tussen stad en platteland. Maar er leven ook wensen en ideeën bij de bewoners en gebruikers van het buitengebied, die we graag samen verwezenlijken”, aldus wethouder Frank Voss, voorzitter van de stuurgroep Platteland in Ontwikkeling Weerterland. “Zo ook het initiatief van Willem Maris voor stekelstruwelen in Ospeldijk”.

Stekelstruweeltjes voor boerenlandvogels

De aanplant van de stekelstruwelen in Ospeldijk vormde op vrijdag 30 november de symbolische starthandeling voor Platteland in Ontwikkeling Weerterland. Een project dat tot stand is gekomen door een wens uit de streek en het realiseren van een doel van de overheid. Initiatiefnemer van het project Willem Maris is akkervogelbeschermer en actief lid van de vogelwerkgroep Nederweert: “Boerenlandvogels hebben een soortenrijke berm met hier en daar een boom hard nodig. Met name in de broedtijd. Stekelstruweeltjes zoals sleedoorn, hondsroos, egelantier, meidoorn, wegedoorn en braam als onderbeplanting zorgen daarvoor. Daarmee houden we, samen met agrariërs die aan akkervogelbeheer deelnemen, de populatie van boerenlandvogels in stand én kan de populatie uitbreiden.”

Samenwerking

“Alles in het buitengebied is een gezamenlijke opgave. Vanuit samenwerking kunnen we doelen en geld op elkaar afstemmen en waar mogelijk verbinden. Dat vergroot de kansen om deze opgaven, wensen en ideeën mogelijk te maken”, aldus Frank Voss. “Het project van de stekelstruwelen bewijst dat. Met een integrale aanpak, waarbij partijen zoeken naar meerwaarde binnen de verschillende bestaande én aankomende opgaven en ideeën. Door de Samenwerkingsovereenkomst voor het Uitvoeringsprogramma Platteland in Ontwikkeling Weerterland volgen er hiervan nog vele.”

Fasen Platteland in Ontwikkeling Weerterland

Het uitvoeringsprogramma PiO Weerterland kent twee fasen. Fase 1 bevat concrete projecten, veelal overheidsopgaven. Fase 2 bestaat uit projecten die nu nog niet voldoen aan de voorwaarden van fase 1. Hieronder vallen ook veel wensen en ambities die in de streek zelf leven en tijdens eerdere sessies zijn genoemd.

Ideeën en wensen welkom

Vanzelfsprekend zijn ideeën en wensen voor een gezonde leefomgeving in het buitengebied altijd welkom. Met het uitvoeringsprogramma ligt er een basis om snel te kunnen schakelen. Mail naar pioweerterland@weert.nl.

Afbeelding start Platteland in Ontwikkeling
Afbeelding start Platteland in Ontwikkeling
Afbeelding aanplanting
Afbeelding aanplanting