Start van preventieve bestrijding eikenprocessierups

Home > Actueel in Nederweert > Start van preventieve bestrijding eikenprocessierups

Start van preventieve bestrijding eikenprocessierups

Huiduitslag, jeuk, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Het kan u allemaal overkomen als u in contact komt met de brandharen van de eikenprocessierups. En daarom bestrijden we dit diertje al jaren preventief. De verwachting is dat de aannemer hier eind april/begin mei mee start. Wilt u bomen rond uw huis of bedrijf preventief laten spuiten, dan kan dat ook.

Overlast zoveel mogelijk beperken

Binnen de gemeente is er vanaf het begin voor gekozen om preventief te bestrijden om zoveel mogelijk overlast te beperken. Doel van onze huidige aanpak is enerzijds te komen tot een bestrijding die goed aansluit op de huidige wetgeving. Anderzijds willen we zodanig bestrijden dat de overlast van de processierups zo klein mogelijk blijft.

Preventieve bestrijding

De bestrijding zal voor het overgrote deel preventief plaatsvinden door de bomen te bespuiten met een biologisch middel. Doordat de rupsen van het blad eten, krijgen ze het middel binnen en sterven voordat ze brandharen krijgen. Voordeel hiervan is dat er bijna geen overlast ontstaat doordat de rupsen vroegtijdig bestreden worden, dus voordat ze brandharen krijgen.

Nabehandelen

Naast de preventieve methode is het ook mogelijk om de eikenprocessierupsen weg te zuigen of weg te branden. Dit noemen we nabehandelen. Voordeel van deze methode is dat hier geen andere rupsen door gedood worden. Nadeel is dat het wegzuigen of wegbranden duurder is, en dat we rupsen gaan behandelen die inmiddels brandharen hebben en dus al overlast kunnen veroorzaken.

Overlast afgenomen

In voorgaande jaren hebben we de eikenbomen langs bijna alle verharde en een groot gedeelte van de onverharde wegen en fietspaden preventief bespoten. Hierdoor is de overlast door de eikenprocessierups aanzienlijk afgenomen. Door op minder locaties te spuiten, lopen we kans meer overlast te krijgen en zal er meer nabehandeling plaats moeten vinden.

Monitoring

Door middel van monitoring stellen we vast of en hoeveel eipakketten van de eikenprocessierups aanwezig zijn. De monitoring gebeurt door een extern bedrijf. Dat bekijkt in de aanloopfase, tijdens en na afloop van de bestrijding een aantal malen de aanwezige eipakketten. De rapportage die hier telkens uit volgt, zal vervolgens een bijdrage leveren voor het bepalen van de te verwachten overlast en het te verwachten spuitmoment.

Compleet beeld

De monitoring van de eipakketten laten we op verschillende locaties uitvoeren om zo een compleet beeld te krijgen van de te verwachten overlast. Pas na de eerste monitoring kunnen we een goede afweging maken waar we binnen de locaties met Rode lijst-soorten nog preventief kunnen bestrijden en waar we zullen moeten nabehandelen. De gebieden met Rode lijst-soorten zijn omgeving De Zoom, omgeving De Banen, omgeving de Groote Peel en omgeving Weerterbos. Doordat we naar verwachting niet meer dan circa 6% van ons areaal eikenbomen gaan nabehandelen, zal de daadwerkelijke extra overlast waarschijnlijk minimaal zijn.

Moment preventieve bestrijding

De verwachting is dat de preventieve bestrijding dit jaar eind april/begin mei begint. Dit is echter nog afhankelijk van het weer en de ontwikkeling van de eipakketten/rupsen.

Particuliere bestrijding

De gemeente is verantwoordelijk voor de bestrijding van de eikenprocessierups in de openbare ruimte. Maar ook particulieren kunnen profiteren van de kennis en kunde van de bestrijders die we inhuren, Herman Vaessen Tuin | Boom | Groen uit Maasbree (www.hermanvaessen.nl) zal ook dit jaar weer de bestrijding voor de gemeente uitvoeren. Wilt u bomen rond uw huis of bedrijf preventief laten spuiten, dan kunt u zich t/m 25 april aanmelden bij Daan Smolders, werkzaam bij Herman Vaessen, tel. 077-4651708 of per e-mail: processierups@hermanvaessen.nl.

Prijzen

De prijs voor het bestrijden van de processierups bij de particulier is bij:

  • 1 tot 5 bomen: € 45,00 incl. bestrijdingsmiddel en btw
  • 5 tot 10 bomen: € 75,00 incl. bestrijdingsmiddel en btw
  • 10 bomen of meer: prijs is op aanvraag

Prijzen gelden alleen voor bomen die bereikbaar zijn met tractor en spuitunit. De machinist moet voor het starten van de spuitwerkzaamheden ter plaatse betaald worden (of anders afgesproken met Herman Vaessen Tuin | Boom | Groen).

Meer informatie

Via onze site houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen over de eikenprocessierups. Hier vindt u ook algemene informatie met betrekking tot gezondheidsklachten, preventie en een tekening met daarop de locaties waar preventieve bestrijding plaatsvindt en de locaties waar we alleen nog gaan nabehandelen.