Start inschrijfprocedure 3 bouwkavels Hoebenakker-Salmespad

Home > Actueel in Nederweert > Start inschrijfprocedure 3 bouwkavels Hoebenakker-Salmespad

Start inschrijfprocedure 3 bouwkavels Hoebenakker-Salmespad

De leidingen zijn gelegd, grenspaaltjes zijn geslagen. Uitbreidingsgebied Salmespad is zo goed als klaar om bebouwd te worden. Het is nog even rustig, maar dit najaar starten de eerste bouwwerkzaamheden. Er zijn nog drie kavels voor vrijstaande woningen beschikbaar.

Afgelopen voorjaar vond de inschrijfprocedure en loting plaats voor de beschikbare bouwkavels in het plan Hoebenakker-Salmespad te Nederweert. Enkele kavels zijn na deze procedure niet uitgegeven, waaronder kavels voor een tweekapper. Hiervoor was minder belangstelling. De maatvoering van de bouwkavels zijn daarop aangepast zodat hier ook vrijstaande woningen gebouwd kunnen worden.

Inschrijven

De inschrijfprocedure voor de bouwkavels start op vrijdag 16 augustus 2019. De termijn voor inschrijving sluit op donderdag 5 september 2019 om 12.00 uur. Omdat er wijzigingen zijn doorgevoerd in de oorspronkelijke verkaveling mogen ook kandidaten die al zijn ingeloot voor een bouwkavel in het plan, meedingen naar deze kavels. In geval van toewijzing mogen zij hun optie omzetten. De maten van de eerder verlote kavels blijven uiteraard onveranderd.

Informatie

De inschrijving loopt via de makelaarskantoren Woon Totaaladvies te Nederweert en Dwars Makelaars te Weert. Hier zijn inschrijfformulieren te verkrijgen en alle bijbehorende informatie. Het inschrijfformulier is ook te downloaden samen met informatie over het plan en de uitgifte van de bouwkavels. Ga hiervoor naar www.woonwensnederweert.nl. Als er meer kandidaten zijn voor dezelfde kavel, vindt de toewijzing via loting plaats.

Afbeelding Aan het Salmespad komen nog drie bouwkavels beschikbaar. Foto: gemeente Nederweert
Aan het Salmespad komen nog drie bouwkavels beschikbaar. Foto: gemeente Nederweert