Samen een vuist maken tegen ondermijning

Home > Actueel in Nederweert > Samen een vuist maken tegen ondermijning

Samen een vuist maken tegen ondermijning

Steeds vaker zien we dat de onderwereld zich mengt met de bovenwereld. Dat noemen we ondermijning. Voorbeelden van ondermijning zijn drugslaboratoria, hennepkwekerijen, mensenhandel en illegale afvaldumpingen. We zien deze activiteiten steeds meer in het buitengebied, ook in Nederweert. Samen met inwoners en partners maakt Nederweert een vuist tegen deze ondermijnende criminaliteit.

Week van de Veiligheid

Van 7 tot 14 oktober is de Week van de Veiligheid, een landelijke actieweek. In deze week zet de gemeente Nederweert extra in op bewustwording bij inwoners. ‘Ken de signalen van ondermijnende criminaliteit en meld ze!’ is daarbij het motto. Alleen met de hulp van oplettende inwoners kan ondermijning een halt toegeroepen worden.

Elke melding doet er toe!

Een vreemde geur in de omgeving van een pand, rolluiken die altijd dicht zijn, voortdurend beslagen ramen, activiteiten op vreemde tijdstippen… Er zijn verschillende signalen die op ondermijnende criminaliteit kunnen duiden. ”Herken deze signalen en geef ze alstublieft door”, benadrukt burgemeester Op de Laak. “Elke melding kan zeer waardevolle informatie bevatten, die niet op een andere manier bij de gemeente of bij de politie terecht komt. Uw melding kan een einde aan ondermijning in uw omgeving betekenen. Samen maken we een vuist tegen ondermijning!”

Hoe kunt u signalen melden?

U kunt uw signaal op verschillende manieren melden. Aan de gemeente via de website www.nederweert.nl/ondermijning of via de meldkaart die via de post is verspreid. U kunt uw melding ook doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 en via de politie op 0900-8844 of 112.

Afbeedling: Ondermijning

Wat gebeurt er met uw melding?

Meldt u uw signaal bij de gemeente via de meldkaart of via het online meldpunt op de website, dan garanderen wij u anonimiteit. Wij registreren geen gegevens, ook geen IP-adressen. Hoe klein het ook lijkt, elk signaal kan het eerste of juist het laatste puzzelstukje zijn bij het in kaart brengen van bepaalde criminele activiteiten. Elke melding wordt dan ook secuur gecheckt. De gemeente, de politie, energieleveranciers, de Belastingdienst en andere partners werken hierbij nauw samen. Ook al hoort u niets terug, omdat uw melding anoniem is of omdat er geen directe zichtbare actie uitgevoerd wordt, u kunt er altijd op vertrouwen dat elke melding nagetrokken wordt.

Al 44 meldingen in vijf maanden

Via het online meldpunt en de meldkaart van de gemeente zijn sinds de start in mei al 44 signalen van oplettende inwoners gemeld. In verband met de privacy kunnen we geen inhoudelijke informatie geven over de meldingen. Wel kunnen we zeggen dat het overgrote merendeel van de bevindingen niet mogelijk was geweest zonder de alertheid van omwonenden of passanten. Burgemeester Op de Laak: “Ik wil mijn dank uitspreken aan alle melders. Uw moeite om ons te informeren, kan zóveel verschil maken. Door samen alert te zijn, creëren we een weerbare samenleving waarin geen ruimte is voor ondermijning”.

Informatiebijeenkomsten

Het belang van betrokken inwoners die de signalen kennen en bereid zijn om deze te melden, kan niet genoeg benadrukt worden. De gemeente organiseert daarom in samenwerking met de dorpsraden een aantal informatiebijeenkomsten over veiligheid en ondermijning. Iedereen is welkom om deze infoavonden bij te wonen die in november en januari gepland worden. We houden u op de hoogte.

Ken de signalen en meld ze!

  • Kijkt u eens op www.nederweert.nl/ondermijning naar het filmpje waarin een aantal signalen van ondermijnende criminaliteit besproken wordt.
  • Of lees de folder die u in de brievenbus vond. Die folder ligt ook in het gemeentehuis en staat op de hierboven genoemde website.
  • En ziet, hoort of ruikt u vervolgens een signaal, hoe klein het ook lijkt? Meld het dan! Kies het kanaal van uw voorkeur: het online meldpunt www.nederweert.nl/ondermijning, de meldkaart, Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of de politie via 0900-8844 (112 bij spoed).