Presidium vergadert op dinsdag 20 augustus

Home > Actueel in Nederweert > Presidium vergadert op dinsdag 20 augustus

Presidium vergadert op dinsdag 20 augustus

De komende presidiumvergadering vindt plaats op dinsdag 20 augustus en niet op maandag 19 augustus zoals eerder in het vergaderschema van de gemeenteraad is vastgesteld.

Verplaatst

De vergadering wordt verplaatst vanwege de installatie van burgemeester Op de Laak.

Presidium                                      

Het presidium maakt de voorlopige agenda van de gemeenteraad. Daarnaast wordt er gesproken over verschillende praktische en procedurele zaken rondom de gemeenteraad. Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters; ook de raadsgriffier is aanwezig. De burgemeester is voorzitter.

Openbaar

Het presidium vergadert om 19.30 uur in de fractiekamer van het gemeentehuis. Vergaderingen van het presidium zijn openbaar. U bent van harte welkom.