Overeenkomst voor 14 parkwoningen zonder gasaansluiting

Home > Actueel in Nederweert > Overeenkomst voor 14 parkwoningen zonder gasaansluiting

Overeenkomst voor 14 parkwoningen zonder gasaansluiting

Er zijn volop ontwikkelingen in nieuwbouwland. Eind mei ondertekenden de gemeente Nederweert en ontwikkelaar Janssen de Jong Projectontwikkeling de exploitatieovereenkomst voor De Heerlijckheid in Merenveld. Het plan bestaat uit de ontwikkeling en realisatie van de eerste 14 parkwoningen aan de Alexiastraat. Vanaf 1 juli verandert er daarnaast iets wezenlijks voor bouwers. Gasaansluitingen zijn dan niet meer mogelijk voor nieuwe woningen. De Heerlijckheid is het eerste gasloze nieuwbouwproject van de gemeente Nederweert.

Per 1 juli 2018 treedt er nieuwe landelijke wetgeving in werking waardoor nieuwe woningen in principe niet meer op het gasnet kunnen aansluiten. Het gaat om nieuwbouwwoningen waarvan de omgevingsvergunning na 1 juli wordt aangevraagd. De maatregel maakt deel uit van een breed pakket overheidsmaatregelen in het kader van duurzaamheid.


Burgemeester Evers tekende de overeenkomst namens de gemeente Nederweert en algemeen directeur Mark van Doorn
namens Janssen de Jong Projectontwikkeling.

Alternatief voor cv-ketel

De netbeheerder is vanaf 1 juli niet langer verplicht om nieuwe woningen aan te sluiten op het gasnet. In de praktijk betekent dit dat ze dit ook niet meer zullen doen. De netbeheerder mag namelijk geen commerciële activiteiten uitvoeren. Dit betekent dat bouwplannen waarvoor na 1 juli een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, moeten beschikken over een alternatief voor de traditionele cv-ketel.

Advies voor aanvraag

Bent u op dit moment bezig met de voorbereiding van een bouwplan voor een nieuwe woning? En dient u de aanvraag voor de omgevingsvergunning na 1 juli in? Dan adviseren wij u om met uw architect af te stemmen over de eisen waaraan de aanvraag moet voldoen. Voor algemene vragen over de gewijzigde regelgeving, kunt u terecht bij de medewerkers van team Ruimte en Wonen.

Veel animo

Het plan De Heerlijckheid is toekomstgericht en krijgt dus geen gasaansluitingen. De animo voor het project is groot, zo bleek afgelopen maandag tijdens een informatieavond in zaal Centraal. De ontwikkelaar heeft een aparte website ingericht over het project. Naar verwachting gaan de woningen dit najaar in de verkoop. Bij een voorspoedige procedure kan de ontwikkelaar begin 2019 starten met de bouw. Als u op de hoogte gehouden wilt worden, dan kunt u zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief op www.heerlijckwonen.nl.

Actuele informatie over alle woongebieden in Nederweert is te vinden op www.woonwensnederweert.nl.