Omgevingsvisie voor buitengebied komt er aan

Home > Actueel in Nederweert > Omgevingsvisie voor buitengebied komt er aan

Omgevingsvisie voor buitengebied komt er aan

Als het gaat om wonen, werken of recreëren, zijn er volop activiteiten in ons buitengebied. Dat is een goede ontwikkeling. Inwoners, ondernemers en bezoekers staan niet stil. Om op hoofdlijnen de kaders aan te geven waar we met het buitengebied naartoe willen, is er een omgevingsvisie in de maak. Afgelopen week besprak de raad drie belangrijke onderdelen uit de visie tijdens een informatieavond in de raadzaal.

Betrokken

De omgevingsvisie is een document waar veel partijen de afgelopen jaren informatie voor aangeleverd hebben. Al deze informatie heeft geleid tot een voorontwerp. Dit voorontwerp beschrijft op hoofdlijnen hoe we met ons buitengebied om willen gaan. Het kan onder meer gaan om bebouwing of sloop, het hergebruik van leegkomende stallen en toeristische activiteiten.

Onderwerpen

Behalve allerlei organisaties, inwoners en belanghebbenden, is ook de raad betrokkenen geweest bij het voorontwerp. Dat gebeurde onder andere via een klankbordgroep en gesprekken met de volledige raad. Het was dus niet voor het eerst dat de raadsleden over de visie spaken. Een aantal onderwerpen waarvan bekend was dat daar nog de nodige vragen over zijn, kwamen tijdens de informatieavond aan bod.

Gezonde leefomgeving

Iedereen wil voor hem of haar een gezonde leefomgeving. Maar wat is dat? Als het gaat om een gezonde leefomgeving, dan kan een gemeente strengere normen voor uitstoot van bepaalde stoffen, denk aan geur en fijnstof, opnemen of een intrekkingsbeleid opstellen. Ook zijn er mogelijkheden om verschillende normen voor verschillende gebieden op te leggen, de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. De raadsleden zien graag dat er scherpere keuzes gemaakt kunnen worden.

Energietransitie

Nederweert heeft net als de rest van Nederland een forse opgave op het gebied van energie. Er zijn al ontwikkelingen gaande op dat gebied, zoals de aanleg van een windmolenpark in Ospeldijk. En een initiatief voor de aanleg van een zonneveld in de omgeving van landgoed ’t Kruis. De raad kijkt verschillend tegen oplossingsrichtingen aan. Er wordt een proactieve houding van de overheid verwacht, maar ook initiatiefnemers moeten in beweging komen. Een meerderheid van de raad vindt een onderzoek naar kernenergie als alternatieve energiebron geen goed idee.

Sloop

Vanwege alle veranderingen in het buitengebied komen gebouwen leeg te staan. Dat kan voor verpaupering en verloedering zorgen. Je kunt dit op meerdere manieren proberen op te lossen. Bijvoorbeeld door een sloopregeling, door meer ander gebruik toe te staan of door de gebouwen te moderniseren. Er is een voorkeur voor maatwerk per locatie, gebied of gebouw.

Waardevolle informatie

Praten over een visie heeft als valkuil dat je afdaalt naar concrete voorbeelden en detailniveau. “Dat is begrijpelijk”, aldus wethouder Frank Voss. “Zeker als het gaat om zo’n belangrijk onderwerp als ons buitengebied. De avond heeft echter nog veel waardevolle informatie opgebracht die we gaan verwerken.” Over een ander onderdeel van de omgevingsvisie, toerisme en recreatie, spreekt de raad op 28 september. De verwachting is dat het ontwerp van de visie in december wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Het gemeentebestuur bezoekt regelmatig gebruikers in het buitengebied om te luisteren wat er allemaal speelt.
Het gemeentebestuur bezoekt regelmatig gebruikers in het buitengebied om te luisteren wat er allemaal speelt.
De Omgevingsvisie wordt een belangrijk instrument voor toekomstige ontwikkelingen. Foto: gemeente Nederweert.