Nieuw beleid plattelandswoningen en Ruimte voor Ruimte-woningen

Home > Actueel in Nederweert > Nieuw beleid plattelandswoningen en Ruimte voor Ruimte-woningen

Nieuw beleid plattelandswoningen en Ruimte voor Ruimte-woningen

Het nieuwe beleid voor het woon- en leefklimaat bij plattelandswoningen en Ruimte voor Ruimte-woningen is vastgesteld. U kunt een mail naar ons sturen als u hier meer over wilt weten.

In werking treden

De gemeenteraad stelde op 18 december 2018 het nieuwe beleid vast dat op 11 januari 2019 in werking treedt.

Voor u van belang

Het beleid kan voor u van belang zijn. Bijvoorbeeld als u een aanvraag wilt doen om een plattelandswoning te vergunnen. Of als u een Ruimte voor Ruimte-bouwtitel heeft die nog niet bestemd is. Of als u uw agrarisch bedrijf beëindigd heeft en uw bedrijfswoning wilt omvormen naar een burgerwoning.

Informatieavond

Het onderwerp van het beleid is ingewikkeld. We lichten het daarom graag toe. Als u hier meer over wilt weten, kunt u voor 1 februari een e-mail sturen naar Esther van der Linden, e.vanderlinden@nederweert.nl. Bij voldoende belangstelling houden we een informatieavond. Komen er niet genoeg verzoeken binnen, dan krijgt u een individuele toelichting.

Meer weten?

Ook op onze website vindt u meer informatie over de inhoud van het nieuwe beleid