Niet zelf kunnen stemmen op 21 maart?

Home > Actueel in Nederweert > Niet zelf kunnen stemmen op 21 maart?

Niet zelf kunnen stemmen op 21 maart?

Op woensdag 21 maart is het zover: de gemeenteraadsverkiezingen. Ook wordt dan het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 gehouden. Wat kunt u doen als u zelf niet kunt gaan stemmen?

Een ander voor u laten stemmen

Bent u niet in de gelegenheid zelf te stemmen, dan kan een andere kiezer uw stem uitbrengen. Geef uw stempas (formulier aan achterzijde invullen en ondertekenen) aan de ander. U moet ook (een kopie van) uw identiteitsbewijs meegeven. Anders mag de andere kiezer (de gemachtigde), uw (volmacht)stem niet uitbrengen! Degene die voor u een stem uitbrengt, kan dit alleen doen op het moment waarop hij of zij zelf stemt en hij of zij moet woonachtig zijn in dezelfde gemeente als u. Degene die voor u stemt (uw gemachtigde) mag maximaal twee stemmen uitbrengen voor anderen.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook een schriftelijke volmacht verlenen als u niet aanwezig bent op de dag van de verkiezing en ook niet in staat bent om uw ingevulde stempas aan iemand in uw gemeente te geven. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, moet u hiervoor uiterlijk vrijdag 16 maart een aanvraag bij de gemeente indienen. Formulieren voor een schriftelijke volmacht zijn bij ons verkrijgbaar en staan ook op onze site. Als u een schriftelijke volmacht aanvraagt, hoeft u geen kopie van uw identiteitsbewijs te overleggen. De gemeente controleert uw identiteit aan de hand van de gegevens in de gemeentelijke administratie. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen.

Stempas

De stempas hebt u inmiddels ontvangen. Is dat niet het geval of raakt u de stempas kwijt, dan kunt u tot dinsdag 20 maart om 12.00 uur een nieuwe stempas aanvragen bij het team Inwoners. Daarvoor is wel een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. De kandidatenlijsten vallen omstreeks vrijdag 9 maart bij u in de bus.

Volgende week leest u alles over de verkiezingsavond in het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u terecht op onze speciale verkiezingspagina op onze website en op www.kiesraad.nl.