Nederweert doet mee aan programma Kansrijke Start

Home > Actueel in Nederweert > Nederweert doet mee aan programma Kansrijke Start

Nederweert doet mee aan programma Kansrijke Start

Nederweert doet mee aan het landelijk programma Kansrijke Start. Door te investeren in de eerste duizend dagen van een kind, wordt geprobeerd de kansen van alle kinderen te vergroten.

Samenwerken

Verschillende partijen die betrokken zijn bij het opgroeien van het jonge kind worden opgeroepen om samen te werken.

Vormgeven

Voor de regio Noord- en Midden-Limburg is een kwartiermaker aangesteld om de samenwerking tussen partijen in het sociaal en medisch domein concreet vorm te geven. Alle betrokken partijen rondom een (potentiële) zwangere en het jonge kind kunnen in deze samenwerking een rol gaan spelen.

In Nederweert

De activiteiten die onder de noemer van Kansrijke Start worden uitgevoerd, zijn een aanvulling op wat er nu al gebeurt. Vanaf 2018 is er in Nederweert extra geïnvesteerd in preventieve acties. Het gaat hier bijvoorbeeld om opvoedingsondersteuning aan kwetsbare moeders door jeugdverpleegkundigen van de GGD. Verder is er ondersteuning aan gezinnen door geschoolde vrijwilligers. Ook het project Buurtgezinnen draagt bij aan het versterken van de pedagogische omgeving van een kind.

Samenwerken

Uiteindelijk gaat het erom dat iedereen samenwerkt om jonge kinderen een goede start te geven in hun leven. Meer informatie over het project is te vinden op www.kansrijkestartnl.nl.