Moodboardsessies: creatief aan de slag met het buitengebied!

Home > Actueel in Nederweert > Moodboardsessies: creatief aan de slag met het buitengebied!

Moodboardsessies: creatief aan de slag met het buitengebied!

Ruim 60 deelnemers gaan deze maand op een creatieve manier het toekomstbeeld van ons buitengebied schetsen. De ideeën en beelden gebruiken we in het proces om te komen tot de nieuwe Omgevingsvisie.

Nieuwe Omgevingsvisie

De gemeente Nederweert werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie voor het buitengebied. “Dat doen we met belanghebbenden, belangstellenden en iedereen die zijn ideeën voor onze omgeving wil aandragen”, aldus projectleidster Rianne Bongers.

Veel ideeën

De opbrengst van de eerste meedenksessie van dinsdag 2 oktober is inmiddels in kaart gebracht en beschikbaar. Ruim 100 belangstellenden dachten en deden toen mee. “Ze droegen goede ideeën aan over onze omgeving. De ideeën variëren van meer natuurprojecten en meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid tot meer voedsel voor wilde dieren en ruimte om water op te vangen tegen droogte. De resultaten zijn verdeeld in vier categorieën en staan op de projectwebsite www.nederweert.nl/omgevingsvisie”, aldus Bongers.

Vier creatieve sessies

De moodboardsessies, geleid door kunstenaar Rob Benders van Regentag, zijn bedoeld om op een creatieve manier verdieping aan te brengen. Ze vinden plaats op maandag 19 november in Ospel, woensdag 21 november in Nederweert-Eind en maandag 26 november en woensdag 28 november in Nederweert. Een bijeenkomst duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur. Alle deelnemers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Op de hoogte houden

Uiteraard houden we u op de hoogte van de resultaten van de sessies. Meer informatie over het proces voor de Omgevingsvisie staat op onze website.