Minder snelheid en meer groen op Leveroysedijk

Home > Actueel in Nederweert > Minder snelheid en meer groen op Leveroysedijk

Minder snelheid en meer groen op Leveroysedijk

Het plan voor de herinrichting van de Leveroysedijk is klaar. Het wegdek wordt vernieuwd en er komt een aantal snelheidsremmende maatregelen. Langs de weg planten we 150 nieuwe bomen en 440 kleinere bomen en struiken. Daarnaast wordt langs grote delen van de weg de berm met een kruidenrijk mengsel ingezaaid.

Ontwerp                                                                                      

Het afgelopen jaar zijn langs de Leveroysedijk 105 bomen gekapt. De wortels van de oude bomen drukten kuilen in het asfalt. Dat zorgde voor gevaarlijke situaties. Er is een ontwerp gemaakt om de weg veiliger in te richten. Dit ontwerp is besproken met de aanwonenden om te kijken of we niets vergeten waren. De opmerkingen en tips van die avond hebben we verwerkt in het ontwerp.

Maximumsnelheid omlaag

In augustus was er een bijeenkomst voor alle belangstellenden. Ook deze avond leverde informatie op die is meegenomen in de definitieve plannen. “Het waren goede bijeenkomsten”, aldus wethouder Koolen die hierbij aanwezig was. De plannen gaan uit van de aanleg van acht verhoogde kruisingen en twee wegversmallingen bij beken. De versmallingen worden gemaakt van het hout van een aantal eiken die langs de weg stonden. Zodra het werk is afgerond, geldt op de weg een maximumsnelheid van 60 km per uur.

Biologische bestrijding eikenprocessierups

Veel aandacht is er voor biodiversiteit en de herbeplanting. Er worden 30 elzen, 35 eiken, 40 berken en 43 lindenbomen geplant. De 440 struiken en kleine bomen bestaan uit brem, meidoorn, sleedoorn, vlier en rozen. Het kruidenmengsel dat gezaaid wordt (zo’n 240 are) trekt insecten aan die de eikenprocessierups op een natuurlijke manier bestrijden.

Werkzaamheden

De herinrichting en de aanplant vinden nog dit jaar plaats als de weersomstandigheden dat toelaten. De start staat gepland voor week 48.

Tekeningen

De tekeningen van de herinrichting en het plantplan zijn onderstaand te downloaden.