Meld u aan voor discussieavond over plattelandswoningen

Home > Actueel in Nederweert > Meld u aan voor discussieavond over plattelandswoningen

Meld u aan voor discussieavond over plattelandswoningen

Het beleid over plattelandswoningen gaan we opnieuw beoordelen. Graag horen we uw mening over onderwerpen rond dit thema. We willen daarom een discussieavond organiseren.

Uitkomsten delen

De gemeente heeft een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van strijdige bewoning van agrarische bedrijfswoningen. Naar aanleiding van het onderzoek zal het beleid plattelandswoningen opnieuw beoordeeld worden. Graag willen we met u de anoniem gemaakte uitkomsten van het onderzoek delen tijdens een nog te organiseren discussieavond

Mening vragen

Ook willen we u uitnodigen om tijdens deze bijeenkomst uw mening te geven over de onderwerpen die rond plattelandswoningen spelen. De bijeenkomst is voor zowel agrariërs als bewoners bedoeld.

Beleid opnieuw beoordelen                    

De gemeente zal uw input vervolgens meenemen in de herbeoordeling van het beleid. Dat wil overigens niet zeggen dat uw mening de doorslag zal geven. Bij plattelandswoningen zijn er belangen van meer partijen die lang niet altijd met elkaar overeenkomen. De gemeente dient al die belangen af te wegen en gelet daarop een besluit te nemen.

Aanmelden

Hebt u interesse in zo’n discussieavond? Dan kunt u zich vóór 9 december aanmelden via e-mail: l.nijnens@nederweert.nl. Bij voldoende aanmeldingen zal de gemeente één of meerdere discussieavonden gaan organiseren.