Meedenken over afval: hoe gaan we verder?

Home > Actueel in Nederweert > Meedenken over afval: hoe gaan we verder?

Meedenken over afval: hoe gaan we verder?

Ergert u zich aan afval of de afvalservice van de gemeente? Hebt u ideeën of een mening hoe het beter kan en vindt u het leuk om mee te denken over een nieuwe manier van afval inzamelen? Dan hebben wij u nodig. Meedoen kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door samen met andere inwoners aan de slag te gaan. Of door een enquête in te vullen.

Beter scheiden, beperkte kosten

Nederweert is een van de weinige gemeenten in Nederland waar de duobak nog gebruikt wordt. De methode van inzamelen geeft (te)veel restafval en is relatief duur. We willen naar een inzamelsysteem waar afval beter gescheiden wordt en de kosten beperkt blijven.

Samen met u bepalen

Welke systeem is goed voor Nederweert? Dat bepalen we graag met u. Hiervoor richten we een werkgroep op. Deze werkgroep, bestaande uit inwoners samen met de gemeente, gaat beoordelen welk afvalinzamelsysteem voor Nederweert geschikt is. Komt er geen werkgroep, dan volgt er toch een keuze. Maar dan zonder inbreng van de inwoners.

Kennis van systemen

Misschien weet u (nog) niet veel van afvalinzamelsystemen. Dat is geen probleem. Op een leuke manier doet de werkgroep eerst kennis op over verschillende afvalinzamelingen en de voor- en nadelen van de systemen. Daarna maakt de werkgroep een gezamenlijke keuze en presenteert deze aan de gemeenteraad.

Gemeenteraad neemt besluit

Het is uiteindelijke aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de invoering van een nieuw inzamelsysteem voor het huishoudelijk afval. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de werkgroep.
De werkgroep komt vijf keer bij elkaar in de maanden april tot en met juni. De exacte data zijn nog niet bekend.

Aanmelden                                                                              

Wilt u deelnemen aan de werkgroep? Meldt u zich dan aan. Dat kan via de enquête op de website. Dat ook door een bericht te sturen naar info@nederweert.nl en dat kan door een telefoontje te plegen naar (0495) 677 111.

Hartelijk dank

Samen werken we aan een nieuw afvalbeleid. Alvast heel hartelijk dank voor uw inbreng!