Langs het Salmespad…

Home > Actueel in Nederweert > Langs het Salmespad…

Langs het Salmespad…

Woonwensenonderzoek met enkele weken verlengd

De woningmarkt is volop in beweging. Huizenprijzen stijgen en de vraag naar woningen neemt toe. Voor de woonwijk Hoebenakker zijn inmiddels de voorbereidingen gestart voor de uitbreiding langs het Salmespad. Hier zullen ongeveer 35 woningen komen voor o.a. starters en particuliere wensbouwers. Op woongebied zijn we ook bezig met het opstellen van nieuw beleid. We willen daarom graag weten wat uw woonwensen zijn. Het kan zijn dat de brief van begin februari aan uw aandacht is ontsnapt. Degenen die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, krijgen binnenkort een herinneringsbrief.

Lange tijd was er in Nederland weinig vraag naar nieuwbouwkavels. In de wijk Hoebenakker ging de verkoop echter gestaag door.

Veel vraag

De laatste twee jaar is de vraag naar bouwkavels in de woongebieden Hoebenakker en Merenveld (Budschop) fors aangetrokken. De bouwkavels voor zelfbouwers zijn inmiddels uitverkocht. Er zullen in Hoebenakker en Merenveld wel nog projectmatige woningen worden ontwikkeld.

Hoebenakker-Salmespad

Het uitbreidingsplan Hoebenakker-Salmespad sluit aan de noordzijde aan op het bestaande woongebied Hoebenakker. De gemeente heeft hier vorig jaar grond voor aangekocht en maakt nu een ontwerpbestemmingsplan. Het plan geeft ruimte aan ongeveer 35 woningen voor diverse doelgroepen zoals starters en particuliere wensbouwers.

Duurzaamheid

We willen hier qua aanbod flexibel mee omgaan, zodat we goed kunnen inspelen op de vraag. Duurzaamheid gaat onderdeel uitmaken bij de vorming en uitwerking van de plannen. We onderzoeken daarom de mogelijkheid om de wijk aan te leggen zonder gasnet.

Eerste kavels

Medio 2018 zal de gemeenteraad het bestemmingsplan en het bouwprogramma vaststellen. Daarna gaan we het gebied verder bouwrijp maken. In de eerste helft van 2019 verwachten we de eerste kavels te kunnen uitgeven. We houden u op de hoogte.

Woonwensnederweert.nl

Meer weten over het actuele kavelaanbod in de gemeente? Kijk dan ook eens op www.woonwensnederweert.nl Daar vindt u ook een kaart van de Uitbreiding Hoebenakker-Salmespad.


Nieuwbouwwijk Hoebenakker groeit gestaag. Medio volgend jaar hopen we er de eerste kavels te kunnen uitgeven.
Foto: Winand Bijlmakers

Woonwensenonderzoek

En dan nog dit. Begin februari kregen alle huishoudens in Nederweert een brief met een uitnodiging om mee te doen aan een online woonwensenenquête. We vinden het belangrijk dat iedereen prettig kan wonen en dat mensen bij verhuisplannen de gewenste woning kunnen vinden. Vandaar dat we meer willen weten over de woonwensen van onze inwoners. Het onderzoek voeren we samen met andere gemeenten in Midden-Limburg uit.

Zoveel mogelijk deelnemers

Voor een betrouwbaar resultaat is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen. Een aantal inwoners heeft de vragen al beantwoord. Maar het mogen er nog veel meer zijn. Daarom is de looptijd van de enquête verlengd tot 25 maart. Binnenkort ontvangen de inwoners die de enquête nog niet hebben ingevuld een herinneringsbrief met inlogcodes. We stellen het zeer op prijs als u alsnog deelneemt.

Enquête voor starters

De uitkomsten gebruiken we voor het opstellen van het woonbeleid voor de komende jaren. Starters die nog thuis wonen, kunnen online een eigen vragenlijst invullen via www.companen.nl/onderzoek/middenlimburg-starters.

Als u vragen hebt over de enquête, neemt u dan contact op met onderzoeksbureau Companen. De contactgegevens vindt u in de herinneringsbrief.