Koopstromenonderzoek Limburg: waar doet u uw boodschappen?

Home > Actueel in Nederweert > Koopstromenonderzoek Limburg: waar doet u uw boodschappen?

Koopstromenonderzoek Limburg: waar doet u uw boodschappen?

In oktober is in Limburg een grootschalig koopstromenonderzoek gestart. Dit onderzoek brengt in beeld waar inwoners hun boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen. Het geeft ook inkijk in de tevredenheid over de verschillende aankooplocaties. De uitkomsten helpen gemeenten en de provincie bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Winkellandschap verandert

De afgelopen jaren is de detailhandel veranderd. Het online winkelen heeft een sterke groei doorgemaakt. Maar op straat is vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. De provincie zet zich daarom samen met gemeenten en winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod.

Onderzoek

Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag heel belangrijk. Het Koopstromenonderzoek Limburg 2019 wordt uitgevoerd op verzoek van de provincie Limburg. Ook de gemeente Nederweert doet mee. Onderzoeksbureau I&O Research voert dit voor ons uit.

Meedoen

Het veldwerk is eind oktober gestart en gaat door tot eind november. In deze periode worden ook inwoners uit Nederweert uitgenodigd om mee te doen. Zij krijgen namens de provincie Limburg een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door het online invullen van een vragenlijst. Hebt u geen brief ontvangen, maar wilt u wel graag meedoen aan het onderzoek? Dat kan op www.startvragenlijst.nl/ksol2019. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van € 25,- verloot.

Uw privacy is gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Uw antwoorden zijn niet gekoppeld aan uw woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het koopstromenonderzoek.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht op www.ksol2019.nl. Mailen kan naar info@ksol2019.nl.