Kom meepraten over de omgevingsvisie op donderdag 14 november

Home > Actueel in Nederweert > Kom meepraten over de omgevingsvisie op donderdag 14 november

Kom meepraten over de omgevingsvisie op donderdag 14 november

Het afgelopen jaar haalden we heel veel informatie op om te komen tot een nieuwe visie voor het buitengebied. Inmiddels is er een Voorontwerp Omgevingsvisie Buitengebied van Nederweert. Hebt u het document al gelezen? Op donderdag 14 november om 19.00 uur is er een terugkomavond in de Dorpsherberg in Ospel.

Visie op hooflijnen

De visie beschrijft op hoofdlijnen hoe we in de toekomst met het buitengebied om willen gaan. Het gaat om een gezonde leefomgeving, voldoende verdienvermogen en de klimaatveranderingen. Maar onder andere ook om duurzaamheid en andere gebiedsontwikkelingen (inrichting en beheer).

Gesprek met buiten

Op dinsdag 8 oktober nam de gemeenteraad een belangrijke stap in het proces. De raadsleden steunden de hoofdlijnen van de visie. Op een aantal onderdelen mag de visie, volgens de raad, meer ambitie vertonen. Bijvoorbeeld op het gebied van toerisme en recreatie. Nederweert heeft een groot buitengebied. Nu is het moment om de kansen die er liggen concreet te maken. Ook rond vrijkomende agrarische bebouwing, het slopen van stallen en voorkeurslocaties wil de raad meer duidelijkheid. Wethouder Voss liet de raadsleden weten met dit signaal aan de slag te gaan. De raad stemde ook in om met het voorontwerp opnieuw het gesprek aan te gaan ‘met buiten’. Dat gaan we doen.

Terugkomavond

Op donderdag 14 november vindt er een terugkomavond plaats in de Dorpsherberg in Ospel. Deze bijeenkomst is een vervolg op de grote meedenkavond op 2 oktober 2018 die de start vormde voor de totstandkoming van de visie. Alle informatie die is samengevat in het voorontwerp koppelen we op 14 november terug. We horen daarnaast graag uw mening over het voorontwerp van de omgevingsvisie om te komen tot een buitengebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Aanmelden

U bent van harte uitgenodigd in de Dorpsherberg, Casseweg 1a in Ospel. De bijeenkomst is van 19.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur. U kunt zich aanmelden op onze website, vóór dinsdag 12 november. Daar vindt u ook het voorontwerp.