Kent u iemand die een lintje verdient?

Home > Actueel in Nederweert > Kent u iemand die een lintje verdient?

Kent u iemand die een lintje verdient?

Als u een Koninklijke onderscheiding krijgt, dan is dat een hele eer. De jaarlijkse 'lintjesregen' met Koningsdag is bij uitstek de gelegenheid om mensen te bedanken voor hun inzet voor de samenleving. Voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen voor Koningsdag 2019 moeten uiterlijk 1 augustus bij ons binnen zijn. We zullen u uitleggen waarom.

Hoewel we spreken van 'lintjesregen', komt een onderscheiding niet uit de lucht vallen. Het toekennen van een onderscheiding gebeurt altijd na een voorstel om iemand te decoreren. Persoonlijke verdiensten en prestaties met een bijzondere waarde voor de samenleving staan hierbij centraal. Voor het uiteindelijke Koninklijk besluit om iemand te onderscheiden, doorloopt een voorstel een lange procedure.

Een voordracht doen

Iedereen kan iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Daar komt veel bij kijken. Omdat we veel informatie over iemand nodig hebben, maar ook omdat u deze informatie moet verzamelen zonder dat hij of zij erachter komt. Wat moeten we dan allemaal weten? In hoofdlijnen gaat het om de bijzondere activiteiten die iemand onderneemt, het belang voor de samenleving en de periode waarin deze activiteiten zijn of worden verricht. Ook de tijd die hij/zij eraan besteedt, is erg belangrijk. Daarnaast moeten we weten of het om activiteiten gaat die aan de hoofdfunctie zijn verbonden en of deze vergoed worden. Als het gaat om inzet bij verenigingen, stichtingen e.d., dan moet ook hierover informatie in de aanvraag worden gegeven.

Indienen aanvragen

Als u een Koninklijke onderscheiding aanvraagt, is het goed daarover eerst te overleggen met de kabinetschef van de burgemeester, de heer Giel Bruijnaers. Het is namelijk erg belangrijk dat alle bijzondere verdiensten met alle gegevens bekend zijn. U krijgt dan ook advies hoe u de aanvraag het beste kunt opstellen.

De burgemeester speelt een belangrijke rol in de procedure: hij brengt advies uit over alle decoratievoorstellen aan de Commissaris van de Koning. Nadat de Commissaris van de Koning zijn oordeel over het voorstel heeft gegeven, stuurt hij het naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke adviescollege geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister die uiteindelijk beslist. Bij een positieve beslissing wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend. Het is tenslotte niet voor niets: "Het heeft Zijne Majesteit behaagd…"

Termijnen

Nu u de procedure kent, begrijpt u waarom decoratievoorstellen zo lang van tevoren ingediend moeten worden. U kunt voorstellen het hele jaar indienen. Voor uitreiking ter gelegenheid van Koningsdag 2019 moet het complete aanvraagformulier met ondersteuningsbrieven uiterlijk 1 augustus 2018 bij de kabinetschef zijn. Dit is nodig, omdat we mogelijk veel voorstellen moeten beoordelen. Daarnaast moeten we ook nog justitiële en politionele gegevens opvragen. Iemand moet namelijk van onbesproken gedrag zijn.

U kunt ook een onderscheiding aanvragen, bedoeld voor een speciale gelegenheid. Iemand kan bijvoorbeeld jarenlang vrijwilligerswerk hebben gedaan voor een vereniging die een jubileum viert. Zijn of haar verdiensten moeten dan wél een relatie hebben met die bijzondere gelegenheid. Decoratievoorstellen voor bijzondere gelegenheden moeten minstens vijf maanden van tevoren bij de gemeente ingediend worden.

Informatie

Op de website www.lintjes.nl vindt u meer informatie over de procedure. Voordrachtformulieren zijn ook te downloaden via de website van de gemeente onder Onderscheidingen. Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer Giel Bruijnaers.