Je bent één week baas…

Home > Actueel in Nederweert > Je bent één week baas…

Je bent één week baas…

Van Doospel Verenigt naar Fan van Doospel

Inwoners die enthousiast aan de slag gaan met de toekomst van hun kern. In onze gemeente zijn veel voorbeelden te vinden. Zo ook in Ospel. Daar is de dorpsraad al bijna 15 jaar actief met het organiseren van activiteiten. Nu is er het initiatief Doospel Verenigt. Vorige week dinsdag, 7 november, vond daarover de tweede bijeenkomst plaats in een druk Haaze-hoof. We vroegen bestuursleden Jeroen Hennissen en Ramon Vaes wat het project precies inhoudt en welke plannen er allemaal liggen.

Wat willen jullie precies bereiken met Doospel Verenigt?

Jeroen: “Ospel en Ospeldijk tellen in totaal 68 verenigingen en stichtingen. Het belang van samenwerking wordt door iedereen onderstreept en erkend. Het doel is dan ook om verenigingen en stichtingen binnen de kern Ospel(dijk) te verbinden om er samen sterker van te worden. Dit kan enerzijds met kleinere initiatieven, maar ook door het opzetten van grote gezamenlijke activiteiten. Doospel Verenigt zorgt ervoor dat we op het gebied van verenigingen en stichtingen met elkaar in verbinding worden gebracht waardoor we elkaar (leren) kennen. En dat we in staat zijn om iedereen op een eenvoudige en laagdrempelige manier te bereiken of contact te leggen. En dat we daarbij ook gebruik (leren) maken van elkaars krachten, ervaringen en door de leden in te zetten voor en binnen ons prachtige dorp. Verbinden om er samen sterker van te worden. Kortom: Doospel Verenigt!

Op welke manier gaan jullie aan de slag met de uitkomsten uit de sessies?

“Dorpsraad Ospel vervult hierbij een rol als kartrekker, waarbij het in eerste instantie gaat om het faciliteren en begeleiden met als primaire doelstelling het verbinden van verenigingen en stichtingen”, vervolgt Ramon. “De eerste stap is het bepalen van het vergezicht van Ospel. Wat is het motto en hoe zorg je ervoor dat je fan bent of wordt en blijft van Ospel? Vervolgens is het de bedoeling dat er werkgroepen gevormd worden die afzonderlijk de belangrijkste gemeenschappelijke uitkomsten van de volgende vragen tot uiting brengen: Wat zijn de uitdagingen van vandaag? Wat zijn onze ambities voor 2022? Waar willen we morgen mee beginnen?”


Ramon Vaes (links) en Jeroen Hennissen, twee enthousiaste leden van Dorpsraad Ospel die samen met verenigingen en
stichtingen werken aan de toekomst van hun kern. Foto: Nederweert24

Zijn er al concrete acties te noemen?

Een vervolgsessie op de succesvolle eerste bijeenkomst vond plaats op dinsdag 7 november in gemeenschapshuis Haaze-Hoof in Ospel. “Tijdens deze avond werden de aanwezigen gemotiveerd door een stimulerend succesverhaal uit Meijel over Peelgeluk”, vertelt Jeroen. “Daarna werd iedereen uitgedaagd om antwoord te geven op vragen als: Wat maakt Doospel onderscheidend? Ik ben fan van Doospel, omdat… Wat moet Doospel claimen? Je krijgt een blanco cheque: benoem jouw beste idee voor Doospel. Je bent één week baas van Doospel: wat ga je veranderen? Doospel Droomt: hier mag alles gezegd, geschreven en gevraagd worden.”

Jeroen: “Concreet zijn er al een aantal initiatieven door enthousiaste inwoners aangedragen en we zijn dan ook van plan om deze op korte termijn een vervolg te geven. Bijvoorbeeld het opstellen van één gezamenlijke activiteitenkalender en het inrichten van een Beweegtuin. Ook Wifi in de dorpskern Ospel staat op de agenda. Schoolgaande jeugd die zich hier verzamelt, kan dan appberichten ontvangen wanneer vriendjes of vriendinnetjes later of niet komen, maar uiteraard is dit voor iedereen handig. Het lijkt ons een prachtig initiatief waarbij de bereikbaar- en leefbaarheid van Ospel vergroot wordt”.

Hoe is het voor de dorpsraadleden om samen met inwoners en verenigingen aan dit toekomstplan te werken?

Ramon: “Dorpsraad Ospel is een stichting die als doel heeft om het woon-, leef- en werkklimaat in Ospel te bevorderen. De dorpsraad vervult een brugfunctie tussen (gemeente-)bestuurders en inwoners van ons prachtige dorp Ospel. We doen dit al sinds 2003 geheel belangeloos en op vrijwillige basis. Enkele succesverhalen zijn de welkomstmand voor nieuwe inwoners, de aanleg van veilige oversteekplaatsen, de plantentorens om Ospel op te fleuren en de inrichting van het Ospels steunpunt en de BuurtWhatsApp.” Bestuursleden Jeroen en Ramon zijn dit jaar dus begonnen met het opzetten van een netwerk van verenigingen, Doospel Verenigt. “We gaan ervan uit dat dit mede door de inzet van enthousiaste mensen uit het verenigings- en bedrijfsleven in Ospel weer een succes wordt om te vieren. Waar vinden dit soort burgerinitiatieven plaats? Natuurlijk in Ospel”, besluit Ramon.

Ook in uw kern?

Maar ook in uw kern wilt u misschien aan de slag met een dergelijk initiatief. Uiteraard zijn Jeroen en Ramon graag bereid uw vragen hierover te beantwoorden. Wilt u meer informatie, kijk dan op www.dorpsraad-ospel.nl of neem contact op via bestuur@dorpsraad-ospel.nl.

We wensen de dorpsraad en uiteraard alle verenigingen en stichtingen uit Ospel heel veel succes toe!