Inspraak op conceptverordening jeugdhulp gemeente Nederweert

Home > Actueel in Nederweert > Inspraak op conceptverordening jeugdhulp gemeente Nederweert

Inspraak op conceptverordening jeugdhulp gemeente Nederweert

In december 2017 is de Verordening Jeugdhulp gemeente Nederweert 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze is op 1 januari 2018 van kracht gegaan. Sindsdien heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden waardoor het nodig is om de verordening aan te passen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 juli 2019 het concept van de Verordening Jeugdhulp gemeente Nederweert 2020 vastgesteld. U kunt uw reactie geven.

Wijzigingen

In de nieuwe verordening zijn er wijzigingen in de berekening van het persoonsgebonden budget (pgb). Ook zijn de regels voor een pgb verduidelijkt. De conceptverordening is gelijk voor de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert.

Ter inzage

We waarderen de mening van onze inwoners en daarom bieden we u de mogelijkheid om te reageren op het concept van de Verordening Jeugdhulp gemeente Nederweert 2020. De conceptverordening met bijbehorende toelichting ligt ter inzage bij de infobalie en is onderstaand ook te downloaden..                                                                                               

Reageren

Wilt u reageren op de conceptverordening? Dan kunt u een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 2728, 6030 AA Nederweert of een e-mail sturen naar info@nederweert.nl. Uw reactie moet uiterlijk 30 september 2019 bij de gemeente binnen zijn.
De ingediende zienswijzen worden verzameld en bij de besluitvorming door de gemeenteraad meegewogen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sylvia Broekmans van het team Samenleving Sociaal.

Behandeling in de raad

In november wordt de conceptverordening in de raadsvergadering behandeld.

Conceptverordening met toelichting kunt u hieronder downloaden.