Inspirerende verhalen hoort u in het Inspiratiecafé!

Home > Actueel in Nederweert > Inspirerende verhalen hoort u in het Inspiratiecafé!

Inspirerende verhalen hoort u in het Inspiratiecafé!

In alle kernen zetten inwoners zich in voor hun medemens en de leefbaarheid in het dorp. Ook buiten onze gemeente zijn diverse inspirerende bewonersinitiatieven te vinden. Van deze successen kunnen we ook in Nederweert leren en er ons voordeel mee doen! Vanuit deze gedachte is het initiatief ontstaan voor het eerste Nederweerter Inspiratiecafé. We nodigen u van harte uit om erbij te zijn op maandag 18 december.

Kernenaanpak

In het sportcafé van Sportcentrum De Bengele wordt u ontvangen met koffie en vlaai. Na het welkomstwoord door wethouder Geraats vertelt Dirk-Jan Pereboom u meer over de kernenaanpak. Wat is er allemaal gebeurd op dat gebied in onze gemeente en welke plannen liggen er nog allemaal?

Goede voorbeelden                             

Daarna presenteren Myriam Cuypers-Ploem en Thei Maesen van Dorpsdagvoorziening Meers over hun succesvolle burgerinitiatief. Ton Ory en Ger Joosten, vrijwillig vervoersadviseurs van de Vereniging van Kleine Kernen Limburg, vertellen over de verschillende initiatieven op het gebied van vervoer in dorpen en kleine kernen. De avond sluiten we af met een drankje en u kunt dan nog gezellig napraten.

Aanmelden

Het eerste Inspiratiecafé vindt plaats op maandag 18 december. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, maar de inloop is vanaf 19.00 uur. Wilt u erbij zijn, dan is het wel nodig om u even aan te melden. Dat kan vóór 14 december door een mail te sturen naar: inspiratiecafe@nederweert.nl.

Een vervolg

Zijn de reacties positief, dan krijgt het Inspiratiecafé een vervolg en passeren telkens andere thema’s de revue. Laat u verrassen door het enthousiasme, de kundigheid en de ervaring waarmee de initiatieven en organisaties hun projecten presenteren!