“Ik kan de mensen en Nederweert nog lang niet missen”

Home > Actueel in Nederweert > “Ik kan de mensen en Nederweert nog lang niet missen”

“Ik kan de mensen en Nederweert nog lang niet missen”

Een nieuw jaar, een nieuw begin en meteen nieuws. Zo groeide het aantal inwoners van Nederweert naar meer dan 17.000. Daarnaast kondigde burgemeester Evers aan na het aflopen van zijn tweede ambtstermijn op 1 oktober beschikbaar te zijn tot zijn opvolg(st)er benoemd kan worden.

Nieuwe ambtsperiode

De burgemeester zei tijdens de Nieuwjaarsreceptie daarover het volgende: “Ik denk dat velen van u weten dat mijn tweede ambtstermijn per 1 oktober 2018 afloopt. Tegen die tijd ben ik de 65 jaar al enige maanden gepasseerd. Tijd dus om nu te overdenken hoe het verder moet. Immers, als ik een volle nieuwe ambtsperiode ambieer -en ‘politiek Nederweert’ wil dat- dan spreken we over 1 oktober 2024. Ik ben dan 71 jaar en 6 maanden. Dat kan niet want als een burgemeester 70 wordt eindigt het burgemeesterschap van rechtswege.

Beschikbaar

Met de huidige fractievoorzitters heb ik daarom afgesproken dat de nieuwe gemeenteraad aan de slag gaat met de opvolgingsprocedure. Dat gebeurt niet de dag na de verkiezingen van 21 maart. De raad moet zich inwerken en dat geldt ook voor het nieuwe college. Dat neemt tijd in beslag. Voor je het weet ben je al snel een half jaar verder. Gouverneur Bovens speelt in die procedure een belangrijke rol. Maar in principe ben ik beschikbaar totdat mijn opvolg(st)er begint: “Ik kan de mensen en Nederweert immers nog lang niet missen.”

De Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Evers leest u op www.nederweert.nl.