Hygiënerichtlijn omgang dieren in relatie tot gezondheidsrisico's vastgesteld

Home > Actueel in Nederweert > Hygiënerichtlijn omgang dieren in relatie tot gezondheidsrisico's vastgesteld

Hygiënerichtlijn omgang dieren in relatie tot gezondheidsrisico's vastgesteld

Het college van B&W van Nederweert heeft een hygiënerichtlijn vastgesteld voor de omgang met dieren in relatie tot gezondheidsrisico’s. Activiteiten met dieren, zoals een lammetjesdag, kunnen extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Om bezoekers en medewerkers van een dergelijke activiteit of evenement zo goed mogelijk tegen infectieziekten te beschermen, is het belangrijk dat er hygiëneregels worden nageleefd door alle betrokkenen.

Activiteiten organiseren

Dieren kunnen ziekteverwekkers met zich meedragen zonder zelf ziek te zijn. Een infectieziekte die van dier naar mens wordt overgedragen, heet een zoönose. In de gemeente Nederweert worden jaarlijks lammetjesdagen georganiseerd door een dierenpension. Daarnaast worden ook activiteiten met dieren georganiseerd zoals 'Loeren bij de boeren' of informatiemiddagen voor buurtbewoners bij veehouderijen of geitenhouderijen.

Informeren en beschermen

Om medewerkers en bezoekers van een dergelijke activiteit of evenement zo goed mogelijk tegen infectieziekten te beschermen, is het belangrijk dat er hygiëneregels worden nageleefd door alle betrokkenen. Daarom is de Hygiënerichtlijn omgang dieren in relatie tot gezondheidsrisico's opgesteld. De richtlijn roept organisatoren van activiteiten of evenementen met dieren op hun bezoekers te informeren over de hygiëneregels en de noodzakelijke maatregelen daartoe te treffen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een wastafel met stromend water, een zeepdispenser, wegwerphanddoekjes en een afvalbak.

Consequenties

Het betreft een hygiënerichtlijn. Een richtlijn is geen juridisch instrument. Dat wil zeggen dat de richtlijn geen juridische status heeft zoals een wet, of zoals beleidsregels die op een wet zijn gebaseerd. Uitgangspunt is dat richtlijnen door betrokkenen worden toegepast. Richtlijnen zijn dus niet vrijblíjvend, maar ook geen 'dictaat'. Organisatoren van activiteiten of evenementen met dieren moeten hun bezoekers op de hoogte stellen omtrent de hygiëneregels en de noodzakelijke voorzieningen daartoe treffen. De gemeente kan de naleving hiervan niet afdwingen. Het bevoegd gezag in deze zijn de GGD en de NVWA. De volledige richtlijn is te vinden op www.nederweert.nl.