Hondenpoep, bah!

Home > Actueel in Nederweert > Hondenpoep, bah!

Hondenpoep, bah!

Hondenpoep blijft een grote bron voor overlast en ergernis binnen de gemeente Nederweert. Ondanks de voorzieningen die wij treffen.

Het niet opruimen van hondenpoep door hondenbezitters is een gedragsprobleem. Het zijn vaak dezelfde mensen uit de eigen wijk die de overlast veroorzaken. Zij beleven plezier aan hun huisdier, maar leggen de overlast bij de buurtbewoners neer.                                                       

Kleine moeite

Het is een kleine moeite voor een hondenbezitter om de uitwerpselen van zijn of haar hond op te ruimen en de hondenpoep in de daarvoor bestemde bakken te deponeren. De gemeente doet de rest. Wij zorgen ervoor dat de bakken worden leeggemaakt. Met een kleine inspanning voor u als hondenbezitter kunnen wij er samen voor zorgen dat het woonplezier van alle inwoners in de gemeente wordt vergroot. Samen groots, samen doen!

Opruimplicht

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een opruimplicht ingesteld voor hondenpoep binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom mag u de hond uitlaten en is er geen opruimplicht. Om deze reden zijn er dan ook alleen binnen de bebouwde kom bakken geplaatst voor het opruimen van hondenpoep.

Voor meer informatie over de opruimplicht kunt u terecht op onze website.