Hoe het met de coalitievorming gaat? Bezoek de bijeenkomst

Home > Actueel in Nederweert > Hoe het met de coalitievorming gaat? Bezoek de bijeenkomst

Hoe het met de coalitievorming gaat? Bezoek de bijeenkomst

De onderhandelaars van de politieke partijen organiseren op dinsdag 24 april een bijeenkomst in de raadzaal. Onafhankelijk procesbegeleider, de heer Jan Smolenaars, brengt dan onder meer verslag uit van de uitkomsten van gesprekken die hij met de politieke partijen heeft gevoerd. De bijeenkomst is openbaar en begint om 19.30 uur.

Nieuwe gemeenteraad

Op 21 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Acht dagen later, op donderdag 29 maart, werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Aansluitend aan die vergadering vond de eerste openbare bijeenkomst plaats waar verkenner Henk Hermans verslag uitbracht van gesprekken die hij met alle partijen had.

Procesbegeleider

Vervolgens is wethouder Jan Smolenaars van Beesel door de partijen benaderd. Hij gaat de gekozen raadsleden begeleiden bij het proces dat tot een coalitieakkoord of de vorming van een zakencollege moet leiden. Jan Smolenaars (67) was sinds 2002 wethouder voor de VLP, Verantwoordelijke Lokale Politiek. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was hij niet herkiesbaar.

Introductieprogramma en openbare bijeenkomst

Op maandag 16 en dinsdag 17 april volgden de raadsleden een introductieprogramma in de raadzaal. Op dinsdag 24 april begint de avond met een terugblik op het proces tot nu toe en schetst Smolenaars hoe op 28 april een verdiepingsslag wordt gemaakt van de thema’s randweg, centrumplan en Buitengebied in Balans. In aanloop naar de bijeenkomst konden de raadsfracties vragen ter verduidelijking stellen over de verkiezingsprogramma’s. De technische vragen werden gesteld aan de hand van een matrix waarin de verkiezingsprogramma’s met elkaar zijn vergeleken.

Programmapunten

De programmapunten zijn verdeeld over negen taakvelden van de begroting: Bestuur en ondersteuning, Veiligheid, Verkeer, vervoer en waterstaat, Economie, Onderwijs, Sport, cultuur en recreatie, Sociaal domein, Volksgezondheid en milieu, Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

Vervolgproces

Tot 21 april hebben de partijen de tijd om onderwerpen aan te dragen die van belang zijn om te bespreken, aanvullend op de verkiezingsprogramma’s. Deze onderwerpen worden de 24e benoemd en later in het proces besproken. Na het maken van vervolgafspraken en de rondvraag sluit de bijeenkomst. Iedereen is van harte welkom in de raadzaal. Onderstaand vindt u het complete programma van de avond.