Gratis zakje strooizout vanaf 3 december afhalen

Home > Actueel in Nederweert > Gratis zakje strooizout vanaf 3 december afhalen

Gratis zakje strooizout vanaf 3 december afhalen

Klaar voor Koning Winter! Een paar weken geleden werd er maar liefst 250 ton strooizout afgeleverd bij de gemeentegarage aan de Gutjesweg. Ook een aantal pallets met kleinere zakjes strooizout is gearriveerd. Vanaf maandag 3 december kunt u weer een gratis zakje zout van 5 kg komen halen. Met deze jaarlijkse actie willen we u motiveren om de stoep voor uw woning schoon te houden.

Pas en legitimatiebewijs

Per adres kan één zakje worden afgehaald. Let op: bewoners moeten de Weerterlandpas en een legitimatiebewijs meenemen als ze het zout komen afhalen. Als u zelf niet kunt komen, is het ook mogelijk om aan de afhaler uw Weerterlandpas en legitimatiebewijs mee te geven.

Nederweert, Nederweert-Eind, Budschop, Ospel

Inwoners van Nederweert, Nederweert-Eind, Budschop en Ospel kunnen het gratis strooizout afhalen bij de gemeentegarage aan de Gutjesweg 2 in Nederweert.

Op maandag 3 december is de eerste afhaalmogelijkheid bij de gemeentegarage tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Daarna kunt u terecht op donderdag 13 en maandag 17 december tussen 13.00 en 15.00 uur en op donderdag 10 januari tussen 13.00 en 15.00 uur. Afhankelijk van het weer worden meer afhaalmomenten ingepland. Houdt u onze website in de gaten.

Leveroy, Ospeldijk

De dorpsraden van Leveroy en Ospeldijk zorgen zelf voor de verspreiding van het strooizout in hun kernen. In de kern van Leveroy wordt huis-aan-huis bezorgd door de gemeenschapsraad. Bewoners die buiten de bebouwde kom wonen, kunnen vanaf zaterdag 15 december tot vóór de Kerst een zakje strooizout afhalen bij de familie Van Roij, Dorpstraat 20 in Leveroy. Wilt u wel even bellen van tevoren, zodat u niet voor een gesloten deur staat, tel. (0495) 651687.

Bewoners van Ospeldijk kunnen een zakje strooizout afhalen op vrijdag 14 december tussen 19.00 en 21.00 uur tijdens de kerstmarkt in het Thomashuis, Moostdijk 1, of op zaterdag 15 december in het Thomashuis.

StrooibeleidAfbeelding strooizout

Naast bovenstaande acties wordt er natuurlijk ook gewoon gestrooid. Het uitgangspunt van het gemeentelijk strooibeleid is dat we veiligheid voorop stellen en dat we zo weinig mogelijk, maar verantwoord strooien. Dit is beter voor het milieu en de kosten zijn minder hoog. Hoe we precies te werk gaan, leest u op onze website.

Meehelpen

Evenals voorgaande jaren helpen een aantal vrijwilligers mee bij het sneeuwruimen als dat nodig is. Op deze manier willen we er met z’n allen voor zorgen dat iedereen veilig over straat kan in tijden van gladheid. Wilt u ook graag meehelpen als de overlast zich voordoet? Neemt u dan contact met ons op via het Klant Contact Centrum.