Gratis zakje strooizout afhalen vanaf maandag 18 november

Home > Actueel in Nederweert > Gratis zakje strooizout afhalen vanaf maandag 18 november

Gratis zakje strooizout afhalen vanaf maandag 18 november

Vanaf maandag 18 november kunt u weer een gratis zakje zout van 5 kg komen halen. Met deze jaarlijkse actie willen we u motiveren om de stoep voor uw woning schoon te houden.

Pas en legitimatiebewijs

Per adres kan één zakje worden afgehaald. Let op: bewoners moeten de Weerterlandpas en een legitimatiebewijs meenemen als ze het zout komen afhalen. Als u zelf niet kunt komen, is het ook mogelijk om aan de afhaler uw Weerterlandpas en legitimatiebewijs mee te geven.

Nederweert, Nederweert-Eind, Budschop, Ospel

Inwoners van Nederweert, Nederweert-Eind, Budschop en Ospel kunnen het gratis strooizout afhalen bij de gemeentegarage aan de Gutjesweg 2 in Nederweert. Afhankelijk van het weer worden meer afhaalmomenten ingepland. Houdt u onze website in de gaten.

  • Maandag 18 november tussen 17.00 uur en 20.00 uur
  • Woensdag 20 november tussen 17.00 en 20.00 uur
  • Maandag 2 december tussen 13.00 en 15.00 uur
  • Maandag 16 december tussen 13.00 en 15.00 uur
  • Donderdag 9 januari tussen 17.00 en 20.00 uur

Leveroy, Ospeldijk

De dorpsraden van Leveroy en Ospeldijk zorgen zelf voor de verspreiding van het strooizout in hun kernen. In de kern van Leveroy wordt huis aan huis bezorgd door de gemeenschapsraad. Bewoners die buiten de bebouwde kom wonen, kunnen een zakje strooizout afhalen bij de familie Van Roij, Dorpstraat 20 in Leveroy. Wilt u wel even bellen van tevoren, zodat u niet voor een gesloten deur staat, tel. (0495) 651687.

  • Vanaf maandag 18 november tot vóór de Kerst

Ospeldijk

Bewoners van Ospeldijk kunnen een zakje strooizout afhalen in het Thomashuis, Moostdijk 1.

  • Vanaf maandag 18 november

StrooibeleidAfbeelding strooizout

Naast bovenstaande acties wordt er natuurlijk ook gewoon gestrooid. Het uitgangspunt van het gemeentelijk strooibeleid is dat we veiligheid voorop stellen en dat we zo weinig mogelijk, maar verantwoord strooien. Dit is beter voor het milieu en de kosten zijn minder hoog.

Meehelpen

Ook dit jaar helpen een aantal vrijwilligers mee bij het sneeuwruimen als dat nodig is. Wilt u ook graag meehelpen als de overlast zich voordoet? Neemt u dan contact met ons op via het Klant Contact Centrum, tel. (0495) 677 111.