Gratis strooizout! Dinsdag de 14e eerste afhaalmoment

Home > Actueel in Nederweert > Gratis strooizout! Dinsdag de 14e eerste afhaalmoment

Gratis strooizout! Dinsdag de 14e eerste afhaalmoment

De winter is gearriveerd, zondag was Nederweert voor het eerst dit seizoen bedekt onder een mooie witte laag.  Mooi, maar ook gevaarlijk door de kans op gladheid. Ook dit jaar krijgen onze inwoners gratis strooizout. Met deze actie willen we u motiveren om het trottoir voor uw woning schoon te houden. Evenals voorgaande jaren helpen een aantal vrijwilligers mee bij het sneeuwruimen als dat nodig is. Op deze manier willen we er met z’n allen voor zorgen dat iedereen veilig over straat kan in tijden van gladheid.

Per adres kan één zakje worden afgehaald. Let op: bewoners moeten de Weerterlandpas en een legitimatiebewijs meenemen als ze het zout komen afhalen. Als u zelf niet kunt komen, is het ook mogelijk om aan de afhaler uw Weerterlandpas en legitimatiebewijs mee te geven.

Nederweert, Nederweert-Eind, Budschop, Ospel

Inwoners van Nederweert, Nederweert-Eind, Budschop en Ospel kunnen het gratis strooizout afhalen bij de gemeentegarage aan de Gutjesweg 2 in Nederweert.

Oorspronkelijk was op donderdag 14 december de de eerste afhaalmogelijkheid bij de gemeentegarage tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Omdat de vorst iets eerder zijn intrede heeft gedaan, hebben we een extra ophaalmoment ingepland, namelijk op dinsdag 12 december, van 9.00 tot 11.00 uur bij de gemeentegarage aan de Gutjensweg. Daarna kunt u terecht op donderdag 14 december tussen 13.00 uur en 15.00 uur, op maandag 18 december tussen 14.00 en 16.00 uur en op dinsdag 2 januari tussen 14.00 en 16.00 uur. Afhankelijk van het weer worden meer afhaalmomenten ingepland. Houdt u onze website in de gaten.

Leveroy, Ospeldijk

De dorpsraden van Leveroy en Ospeldijk zorgen zelf voor de verspreiding van het strooizout in hun kernen. In de kern van Leveroy wordt huis-aan-huis bezorgd door de gemeenschapsraad. Bewoners die buiten de bebouwde kom wonen, kunnen vanaf zaterdag 16 december tot vóór de Kerst een zakje strooizout afhalen bij de familie Van Roij, Dorpstraat 20 in Leveroy. Wilt u wel even bellen van tevoren, zodat u niet voor een gesloten deur staat, tel. (0495) 651687.

Bewoners van Ospeldijk kunnen een zakje strooizout afhalen op vrijdag 15 december tussen 19.00 en 21.00 uur tijdens de kerstmarkt in het Thomashuis, Moostdijk 1, of op zaterdag 16 december in het Thomashuis.

Ruimen, dan strooien

Het grootste effect van het zout krijgt u door bij sneeuwval eerst de sneeuw te ruimen en daarna het zout te strooien. Een zakje van 5 kg strooizout is voldoende voor circa 500 m².

Strooibeleid

Naast bovenstaande acties wordt er natuurlijk ook gewoon gestrooid. Het uitgangspunt van het gemeentelijk strooibeleid is dat we veiligheid voorop stellen en dat we zo weinig mogelijk, maar verantwoord strooien. Dit is beter voor het milieu en de kosten zijn minder hoog. Hoe we precies te werk gaan, leest u op deze website.

Wilt u graag meehelpen als de overlast zich voordoet? Neemt u dan contact met ons op.