Gemeenteraad neemt voorbereidingsbesluit voor veertien overschrijdingssituaties fijnstof

Home > Actueel in Nederweert > Gemeenteraad neemt voorbereidingsbesluit voor veertien overschrijdingssituaties fijnstof

Gemeenteraad neemt voorbereidingsbesluit voor veertien overschrijdingssituaties fijnstof

De gemeenteraad van Nederweert nam op donderdag 5 juli een voorbereidingsbesluit voor veertien overschrijdingssituaties op het gebied van fijnstof in het buitengebied. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken we aan een oplossing om de uitstoot van fijnstof blijvend terug te dringen.

Voorbereidingsbesluit

De raad geeft door het nemen van een voorbereidingsbesluit aan dat hij van plan is om binnen een jaar het bestemmingsplan buitengebied aan te passen. Om te voorkomen dat er binnen dat jaar ontwikkelingen plaatsvinden die niet passen in het nieuwe bestemmingsplan, bevriest de raad het bestemmingsplan en de huidige situatie. Want het is zonde als bedrijven in de tussentijd investeringen doen die niet passen in een nieuw bestemmingsplan.

Duurzame oplossing

We willen het bestemmingsplan aanpassen, omdat de uitstoot van fijnstof van veertien knelpuntbedrijven in Nederweert gevolgen kan hebben voor de gezondheid van omwonenden. De gemeente is in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om hier een duurzame oplossing voor te zoeken.

Voor wie geldt het voorbereidingsbesluit?

De gemeenteraad heeft het voorbereidingsbesluit genomen voor de veertien knelpuntbedrijven fijnstof in Nederweert. Een knelpuntbedrijf is een bedrijf dat meer fijnstof uitstoot dan is toegestaan ten opzichte van omliggende woningen. De lijst van bedrijven is gebaseerd op de zogenaamde NSL-lijst van december 2017 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en op basis van recente gegevens.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Het voorbereidingsbesluit geldt voor maximaal 1 jaar vanaf 6 juli 2018. Tijdens dit jaar is het niet toegestaan het gebruik van aangegeven gronden en bouwwerken te wijzigen of te laten wijzigen voor:

a) Toename van het aantal dieren binnen de hoofdcategorieën kippen, kalkoenen of eenden
b) De vervanging binnen de hoofdcategorieën kippen, kalkoenen of eenden van een diercategorie door een diercategorie met een hogere emissiefactor voor zwevende deeltjes (fijnstof, PM10) bij een gelijkwaardig huisvestingssysteem
c) De omschakeling binnen de hoofdcategorieën kippen, kalkoenen of eenden van een bestaand huisvestingssysteem naar een huisvestingssysteem waarbij dieren worden gehouden volgens een biologische productiemethode

Uitzondering

Het voorbereidingsbesluit is niet van toepassing als uw bedrijf technieken toepast waarmee u de uitstoot van fijnstof omlaag brengt naar de grenswaarde. Dit betekent dan dus dat het bedrijf geen knelpunt meer vormt op het gebied van fijnstof.

In september vindt een gezamenlijk overleg plaats met de knelpuntbedrijven, gemeente en het ministerie.