Gemeentecomplimenten, gewoon en daarom zo bijzonder

Home > Actueel in Nederweert > Gemeentecomplimenten, gewoon en daarom zo bijzonder

Gemeentecomplimenten, gewoon en daarom zo bijzonder

Voor de zesde keer blijk van waardering uitgereikt

Tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie reikte burgemeester Evers dit jaar voor de zesde keer de Gemeentecomplimenten uit. Deze gemeentelijke onderscheiding is een blijk van waardering en erkentelijkheid voor getoonde inzet en verdiensten, maar ook als aanmoediging om vooral zo door te gaan dan wel een waardering voor bijzondere prestaties of vernieuwend of bijzonder ondernemerschap.

“Het bijzondere van Nederweert is dat we zo gewoon zijn, het nadeel van het gewone is dat we -soms- niet meer zien hoe bijzonder we zijn”, aldus burgemeester Evers in zijn Nieuwjaartoespraak. Dit jaar stonden de Gemeentecomplimenten daarom in het teken van het gewone Nederweert. Gewoon, gewoon, wat zo bijzonder is.

Buurtinitiatief

In de categorie Sociaal Nederweert ontving Piet Knapen uit Nederweert het Gemeentecompliment. De heer Knapen is al ruim 40 jaar beheerder van het dierentuintje in Nederweert-West. In 1976 vroeg de toen nog jonge Buurtvereniging West aan de gemeente om op het terrein tussen de Florastraat en het handbalcomplex een klein dierentuintje op te richten. De buurt zou hand- en spandiensten verrichten bij de oprichting en het beheer en zo gebeurde.

Bijzondere plek

Piet Knapen, destijds beheerder van de sporthal, ging in zijn eigen tijd het parkje beheren en de beesten voederen. Dat doet hij inmiddels ruim 40 jaar. Het dierentuintje is een plek in Nederweert waar talloze opa’s en oma’s maar ook pappa’s en mama’s met hun kroost naar de dieren gaan kijken. Soms al in een tweede of derde generatie. “We weten zeker dat wanneer we spreken over ‘het gewone Nederweert dat daarom zo bijzonder is, ‘dat Piet het gemeentecompliment meer dan verdient”, aldus burgemeester Evers.

Jubilerende Vogelwerkgroep

Het Gemeentecompliment in de categorie Natuurlijk Nederweert gaat dit jaar naar de jubilerende Vogelwerkgroep Nederweert. Op 30 november 1993, staken enkele actieve ‘vogelaars‘ de koppen bij elkaar en richtten de Vogelwerkgroep Nederweert op. De vereniging heeft als doel de bescherming van vogels in de natuurlijke omgeving. Zij bereiken dit onder meer door onderzoek, archivering, het verstrekken van gegevens aan derden, nestbescherming en voorlichting en educatie.

Nederweert in beeld

Een aantal van de huidige leden inventariseerde voor 1993 al voor een landelijke organisatie in zogenaamde atlasblokken. Nadat men voldoende ‘tellers’ had, werd het idee geboren om de hele gemeente te inventariseren. Naast het doorsturen van de gegevens aan de overkoepelende instantie SOVON brengt de Vogelwerkgroep bijna jaarlijks in eigen beheer een Inventarisatie-rapport van Nederweert uit. Tijdens het tienjarig jubileum is een prachtig boek over de resultaten van het eerste decennium gepresenteerd.

Gewoon doen

De Vogelwerkgroep Nederweert bruist nog steeds van energie en met ruim honderd leden uit heel de gemeente Nederweert is zij op velerlei gebieden actief. Burgemeester zei voor het uitreiken van het compliment nog het volgende: “Een goede ‘vogelaar’ moet vooral niet opvallen. En dat doen ze dan ook niet. Zij doen dat gewoon!”

Ondernemend Nederweert

Het gemeentecompliment in de categorie Ondernemend Nederweert ging naar mevrouw Truus Wetemans uit Leveroy van Café-Zaal Wetemans. “Café Wetemans bestaat inmiddels 105 jaar en is niet zonder Truus voor te stellen en Truus niet zonder Café Wetemans”, aldus burgemeester Evers. Mevrouw Wetemans is het vaste gezicht van hét dorpscafé in Leveroy. In het verleden deed ze dit samen met haar broer Miel, die haar altijd terzijde stond.
Burgemeester Evers geflankeerd door leden van de Vogelwerkgroep. Rechts van hem staat Piet Knapen.
Voor de burgemeester de trotse mevrouw Truus Wetemans. Foto's: Nederweert24.

Gastvrijheid

Burgemeester Evers sprak haar met de volgende woorden toen: “Truus (want ik mag geen mevrouw tegen je zeggen), jij bent al bijna 50 jaar uitbaatster van Café-Zaal Wetemans te Leveroy. Jij biedt in je lokaliteit gastvrij onderdak aan veel Leveroyse verenigingen én activiteiten. Hierbij laat jij je meestal niet leiden door bedrijfseconomische motieven. Integendeel zelfs. Jij stimuleert jeugd om muziek te maken. Voor de diverse popbands bied/bood jij een repetitielocatie aan.

Gemeenschapsbelang

Nimmer klopt een Leveroyse vereniging tevergeefs aan voor financiële of materiële steun. Het gemeenschapsbelang staat bij jou voorop. Café-Zaal Wetemans is mede hierdoor al ruim 100 jaar de ‘huiskamer’ van het dorp voor oud én jong.” “Truus Wetemans” is een begrip in Leveroy en de verre omgeving. Een bijzondere vrouw met een groot hart. Je maakt het mogelijk dat in deze kleine kern bijzonder veel verenigingen actief kunnen zijn wat de leefbaarheid zondermeer ten goede komt.”

Onmisbaar fundament

In 2011 reikte burgmeester Evers haar een Koninklijke onderscheiding ui. Eén citaat uit de brief die hij destijds in dit kader kreeg: “Truus Wetemans is een onmisbaar fundament voor de Leveroyse verenigingen en de Leveroyse gemeenschap”. De brief was ondertekend door een indrukwekkende lijst van ondersteuners. Het was voor de burgemeester dan ook een bijzonder genoegen om het Gemeentecompliment voor Ondernemend Nederweert aan haar uit te mogen reiken.

Kent u iemand die een Gemeentecompliment verdient dan kunt u hem of haar voordragen bij het colege van burgemeester en wethouders. Voor de complimenten van 2019 moeten de voordrachten vóór 1 november worden ingediend. Dat kan door het sturen van een brief met een motivering van de voordracht.
Zet dan wel ‘vertrouwelijk’ op de envelop. De Gemeentecomplimenten worden uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie.