Er waait een regionale wind…

Home > Actueel in Nederweert > Er waait een regionale wind…

Er waait een regionale wind…

Dit item is verlopen op 01-05-2017.

Gemeenten en provincie ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

De gemeenten Nederweert, Weert, Leudal en Peel en Maas hebben samen met de Provincie Limburg een samenwerkingsovereenkomst getekend om de ontwikkeling van windenergie in hun gebied mogelijk te maken. Ze spreken in deze overeenkomst hun intentie uit: samen invulling geven aan de opgave om een energievoorziening te creëren waarmee minder broeikasgassen worden uitgestoten. Een opgave die wordt opgepakt door overheden en maatschappelijke organisaties in heel Nederland, voortkomend uit het Nationaal Energieakkoord.

Om de samenwerking symbolisch te bekrachtigen, zetten de vier wethouders gezamenlijk een windmolen-puzzel in elkaar tijdens de bijeenkomst op maandag 10 april in café De Stoep in Meijel, een centraal gelegen plek binnen de deelnemende gemeenten. Daarna werd de overeenkomst getekend.V.l.n.r.: De wethouders Piet Verlinden (gemeente Leudal), Paul Sanders (gemeente Peel en Maas), Geert Gabriëls
(gemeente Weert), Theo Coumans (gemeente Nederweert) en gedeputeerde Daan Prevoo van Provincie Limburg
ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst. Foto: Provincie Limburg

Opbrengsten voor lokale gemeenschap

De vier gemeenten en de Provincie Limburg werken samen om windenergie te stimuleren en te faciliteren. Hiervoor hebben de partijen, nadat eerder al uitgangspunten op papier werden gezet, verdere afspraken gemaakt. Er wordt ingezet op de ontwikkeling van ten minste één windenergieproject per gemeente. Dit moet leiden tot in totaal circa 16 windturbines met een gezamenlijk vermogen van ongeveer 48 megawatt. Voorwaarde is dat de opbrengsten zoveel mogelijk naar de lokale omgeving gaan en burgercoöperaties worden aangemoedigd.

Wethouder Coumans: “De gemeenten werken samen aan de ontwikkeling van windmolens. Dit heeft veel voordelen. Zo wordt er kennis uitgewisseld en niet elke gemeente hoeft ‘het wiel opnieuw uit te vinden’. We worden daarbij ondersteund door de provincie”.

Kwalitatief goede initiatieven

Bij de gemeenten zijn al verschillende initiatieven ingediend. Gedeputeerde Daan Prevoo: ”Aan interesse voor de ontwikkeling van windenergie is geen gebrek. Het gaat er nu om dat we de kwalitatief goede projecten eruit pikken”. Een onafhankelijk windpanel, bestaande uit deskundigen op het gebied van omgevingsparticipatie, landschapsinpassing en financiën, heeft de ingediende initiatieven al van bevindingen voorzien. Deze worden teruggekoppeld aan de ontwikkelaars.

Vervolg

Het is vervolgens aan de initiatiefnemers om een principeverzoek in te dienen bij de betreffende gemeente. Het windpanel adviseert burgemeester en wethouders (B&W) welke plannen het beste aansluiten bij de uitgangspunten van de gemeenten. B&W legt daarna in principe maximaal drie plannen voor aan de gemeenteraad. Daarna is het aan de raadsleden van elke gemeente om te kiezen welke plannen zij omarmen en verder uitgewerkt kunnen worden. Wilt u meer weten over het project, dan kunt u terecht op onze website (link naar pagina Opwekken van energie).

Het doel is om in 2020 de eerste windmolens te realiseren, bij voorkeur in coöperatief verband. We houden u op de hoogte.