Doet u mee aan de burgerpeiling over huisvesting arbeidsmigranten?

Home > Actueel in Nederweert > Doet u mee aan de burgerpeiling over huisvesting arbeidsmigranten?

Doet u mee aan de burgerpeiling over huisvesting arbeidsmigranten?

Arbeidsmigranten zijn steeds meer nodig om het werk in Nederland gedaan te krijgen. Dat geldt ook voor onze gemeente. Voor het huisvesten van deze migranten gaan we nieuwe beleidsregels maken. Wij horen ook graag uw mening als inwoner van Nederweert en willen u daarom enkele vragen stellen. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze burgerpeiling.

Geef hier uw mening

Goed beeld krijgen

Om een goed beeld te krijgen van alle belangen, bevragen we alle betrokkenen. Dat zijn ondernemers, agrariërs, partijen die migranten huisvesten en natuurlijk onze inwoners. Het mooiste zou zijn als we ook van de arbeidsmigranten zelf input krijgen. Daarvoor gaan we mensen uit deze groep benaderen.

Ontwikkeling

Nog niet zo lang geleden werden arbeidsmigranten vooral ingezet voor seizoensarbeid in de land- en tuinbouw. Nu zien we dat er het hele jaar door een tekort is aan arbeidskrachten. Dat is ook het geval in andere sectoren zoals industrie en transport en vervoer. Steeds vaker kunnen vacatures niet ingevuld worden. Dit komt door de groei van de economie en de vergrijzing van de bevolking. Een steeds grotere groep van de bevolking is of gaat met pensioen. Het werkende deel wordt steeds kleiner.                                    

Werken en dus ook wonen

De gemeente Nederweert ziet in dat arbeidsmigranten belangrijk zijn om de bedrijfsactiviteiten van onze ondernemers en agrariërs draaiende te houden. Als de migranten hier werken, vinden we het ook belangrijk dat ze goed kunnen wonen.

Behouden van leefbaarheid

We denken na over hoe en waar deze groep het beste kan wonen in Nederweert en willen hier beleidsregels voor gaan maken. In deze regels hebben we aandacht voor voldoende woongelegenheden, maar ook voor de grootte en de locatie van deze woonvoorzieningen. Zodat de leefbaarheid in onze gemeente behouden blijft.

Doe mee aan burgerpeiling

Wij willen graag uw mening horen. Van maandag 25 november t/m zondag 8 december staan op www.nederweert.nl/huisvesting vijf vragen over de huisvesting van arbeidsmigranten. U kunt de vragenlijst ook via de link bovenin dit bericht bereiken. Wilt u meedoen, maar hebt u hulp nodig bij het online invullen? Bezoek dan het spreekuur van het steunpunt in uw dorpskern. De medewerk(st)ers helpen u graag!

Met alle belangen rekening houden

Wij stellen het zeer op prijs als u even de tijd wilt nemen om de vragen te beantwoorden. Alle opgehaalde informatie nemen we mee bij het opstellen van de nieuwe beleidsregels. We proberen zo goed mogelijk met alle belangen rekening te houden. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!