De omgevingsvisie komt eraan!

Home > Actueel in Nederweert > De omgevingsvisie komt eraan!

De omgevingsvisie komt eraan!

Meedenksessie dinsdag 2 oktober in de Dorpsherberg in Ospel

De gemeente Nederweert werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie voor het buitengebied. Hierin zetten we in op een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Een buitengebied waar het prettig wonen, werken, ondernemen en recreëren is. Praat ook mee over de invulling van het buitengebied. Kom dinsdag 2 oktober naar De Dorpsherberg in Ospel.

Samenhang

Nederweert werkt al een aantal jaren samen met inwoners en ondernemers bij de invulling van het buitengebied. De dialoog staat daarbij centraal. Het opstellen van de Omgevingsvisie biedt nieuwe uitdagingen en kansen voor samenwerking en meer samenhang.

Bouwstenen

Het gaat om verschillende thema’s. Denk dan bijvoorbeeld aan een gezonde leefomgeving, voldoende verdienvermogen en de klimaatverandering. Maar het gaat ook om duurzaamheid en andere gebiedsontwikkelingen, zoals inrichting en beheer. We noemen het voor het gemak bouwstenen.

Ophaalsessie

De Omgevingsvisie vormt de opmaat voor de invoering van de Omgevingswet. De visie geeft de koers aan voor ons buitengebied. Die koers bepalen we natuurlijk niet alleen. Daarvoor houden we een uitgebreid ‘ophaaltraject’ met belanghebbenden en belangstellenden. Dat doen we online, tijdens creatieve sessies en via interviews. Maar ook aan de hand van gesprekken met stakeholders en openbare bijeenkomsten.

De nieuwe Omgevingsvisie stellen we op met gebruikers, bewoners en bezoekers van het buitengebied.
Afbeelding: gemeente Nederweert

Meedenken

“Wij vinden het belangrijk om met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan en hun te vragen mee te denken over ontwikkelingen in het buitengebied”, legt wethouder Frank Voss uit. “Natuurlijk beginnen we niet bij nul. Er zijn al bestaande netwerken en contacten. Ook beleidsmatig en op het gebied van vergunningen draait de wereld door. Wij willen in dit traject verbindingen leggen en kansen die zich voordoen benutten om het buitengebied kwalitatief te verbeteren zodat er een gedragen Omgevingsvisie komt voor het buitengebied in onze gemeente”, aldus de wethouder.

Aftrap en uitnodiging

De meedenksessie in de Dorpsherberg vormt het startschot. Deze week gaf wethouder Voss via een filmpje op onze website en social media zelf ook een aftrap richting de meedenkavond. Stakeholders nodigen we per brief uit. Inwoners, bedrijven, belanghebbenden en belangstellenden kunnen zich voor de interactieve avond aanmelden via www.nederweert.nl/omgevingsvisie.

Voor het opstellen van de Omgevingsvisie hebben we uw hulp nodig. Praat mee over de omgevingsvisie tijdens de Meedenksessie op dinsdag 2 oktober in de Dorpsherberg in Ospel.