De Dag van Nederweert!

Home > Actueel in Nederweert > De Dag van Nederweert!

De Dag van Nederweert!

Dit item is verlopen op 23-05-2017.

Samen werken aan de strategische agenda voor de toekomst

De gemeente Nederweert is volop in beweging. Bewoners, jong en oud, verenigingen, het gemeentebestuur, de gemeenteraad. Of het nu gaat om woningbouw, bedrijvigheid, verbindingen, buitengebied, de kernen of het centrum. Er is volop dynamiek. Welke koers willen we de komende jaren varen? Dat is een vraag waar we uw hulp bij kunnen gebruiken. Help mee bij het opstellen van de strategische agenda voor Nederweert.

“Niets is mooier dan samen te werken aan de toekomst van onze gemeente. Goede communicatie, met en naar onze plaatsgenoten, is een wezenlijk onderdeel om te komen tot een breed gedragen agenda.” Dat zei burgemeester Evers op 14 maart. Die avond stemde de raad in om een nieuwe strategische agenda op te stellen voor de gemeente Nederweert.

Er is toch al een strategische visie tot 2020?

In 2007 is de huidige Strategische Visie Nederweert 2020 op een interactieve manier tot stand gekomen. Deze visie vormt de leidraad van de koers op lange termijn. Daarvoor is toen een traject gevolgd met inloopavonden en consultatierondes. Gelet op alle ontwikkelingen in de afgelopen periode, maar ook vanwege de ontwikkelingen die nog op ons afkomen, is er behoefte om er nog eens goed naar te kijken..

Een andere weg

We volgen dit keer niet het traject zoals in 2007. Heel veel informatie hebben we immers al. Of plannen uit de visie zijn al in uitvoering. De wereld is ook veel dynamischer. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Dat neemt niet weg dat de agenda een belangrijk document wordt voor de toekomstige richting als herijking en actualisatie van de visie.

Hoe stellen we de agenda op?

De komende weken gaan we een aantal prikkelende stellingen presenteren waarop iedereen kan reageren. Dat kan online, dat kan schriftelijk, dat kan persoonlijk. Vervolgens nodigen we een groot aantal inwoners uit om mee te praten tijdens De Dag van Nederweert, op vrijdag 30 juni tijdens de Midzomermarkt. We staan dan met een tent aan de rand van het horecaplein. Natuurlijk is iedereen daar van harte welkom.

Speeddaten en ‘knoterhoek’

Tijdens De Dag van Nederweert is er onder meer gelegenheid om te speeddaten met de burgemeester en wethouders, kan er gebruik worden gemaakt van een knoterhoek en wordt de opbrengst van de stellingen gepresenteerd. Daar kan vervolgens weer op gereageerd worden. Ook raadsleden zijn aanwezig om te luisteren naar wat inwoners belangrijk vinden.

Stellingen en bestuurskracht

We richten ons bij het opstellen van de stellingen op vier thema’s: fysiek, bedrijvigheid, leefbaarheid en bestuur. Dit zijn de thema’s van het huidige bestuursprogramma. Natuurlijk zorgen we voor uitdagende stellingen waarmee we uiteindelijk tot een stevige strategische agenda komen die we aan de gemeenteraad kunnen voorleggen.

Noteer alvast op vrijdag 30 juni in de agenda: De Dag van Nederweert #DDVN. In de tent op het horecaplein. U hoort er de komende weken nog veel meer over!