Commissie bezwaarschriften brengt jaarverslag uit

Home > Actueel in Nederweert > Commissie bezwaarschriften brengt jaarverslag uit

Commissie bezwaarschriften brengt jaarverslag uit

Jaarlijks brengt de onafhankelijke commissie bezwaarschriften van de gemeente Nederweert verslag uit. Daarin geeft de commissie een beeld van de werkzaamheden in het afgelopen jaar. Wat gebeurde er allemaal in 2019?

Aantal

In 2019 ontving de gemeente Nederweert 40 bezwaarschriften tegen 45 bezwaarschriften in het jaar ervoor. Het totaal aantal ingediende bezwaarschriften is ten opzichte van andere jaren licht gedaald. Daarnaast lag er op 1 januari 2019 nog een werkvoorraad van 13 bezwaarschriften. In totaal ging het dus om 53 bezwaarschriften.

Besluit in stand blijven                                                       

Van de 53 bezwaarschriften die via de commissie zijn gelopen, is in 20 gevallen geadviseerd tot ongegrond, in twee gevallen gegrond en in elf gevallen niet-ontvankelijk. Dit betekent dat in bijna alle van de aan de commissie voorgelegde bezwaarschriften door de commissie is geoordeeld dat het bestreden besluit in stand kon blijven. De commissie adviseerde een enkele keer om de motivering van een besluit aan te vullen, maar dat leidde er niet toe dat het bestreden besluit niet in stand kon blijven. De commissie zet in op helder en duidelijk, juridisch houdbaar, taalgebruik bij de formulering van adviezen en verslagen.

Mediation vooraf

Net als in voorgaande jaren is een groot aantal bezwaarschriften als gevolg van pre-mediation ingetrokken. Pre-mediation is een andere werkwijze van conflictoplossing. Deze aanpak laat een verschuiving zien van een proceduregerichte naar een oplossingsgerichte aanpak. In 26,4% van de gevallen lukt dat ook. Het gaat dan om situaties waarin direct na ontvangst van een bezwaarschrift met bezwaarde en het team dat het besluit heeft genomen geprobeerd wordt om tot een oplossing te komen. Dat is een hoog percentage en dat verdient dan ook grote waardering voor alle betrokken medewerkers. Voor het grootste deel worden de bezwaren ingetrokken nadat een toelichting wordt gegeven. Voor het overige deel worden de bezwaren ingetrokken nadat er een nieuw/aangepast besluit wordt genomen.

Binnen de termijn

In 2019 zijn 31 bezwaarschriften binnen de termijn afgehandeld. Dit is 93,9% van het totaal aantal bezwaarschriften dat vorig jaar tot een advies van de commissie hebben geleid. Een bezwaarschrift moet bij binnenkomst direct op de eerstvolgende hoorzitting worden behandeld, tenzij pre-mediation succesvol is geweest.

Jaarverslag inzien

Het jaarverslag 2019 van de commissie kunt u onderstaand downloaden.