College besluit tot herinrichting Leveroysedijk

Home > Actueel in Nederweert > College besluit tot herinrichting Leveroysedijk

College besluit tot herinrichting Leveroysedijk

In 2019 gaan we de Leveroysedijk herinrichten. Het wegdek is slecht en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Het besluit om de weg aan te pakken, kent een uitgebreid voortraject waarbij is gesproken met tal van belanghebbenden.

Leveroysedijk                                                                                                   

De Leveroysedijk is een weg in het buitengebied, tussen Nederweert-Eind en Leveroy. De weg wordt druk bereden door verschillende weggebruikers. Formeel is het een erftoegangsweg (type 2) buiten de bebouwde kom. Dit betekent dat er gemengd verkeer plaatsvindt en dat verkeer van rechts, vanaf andere gelijkwaardige wegen, voorrang heeft.

Gevaarlijke situaties

De herinrichting is vooral nodig, omdat er sprake is van wortelopdruk door de bomen die er staan. De opdruk is dusdanig dat er gevaarlijke situaties ontstaan voor fietsers. Ook landbouwverkeer heeft last van de vele hobbels in het asfalt.

Vijf varianten

Bomen rooien om een weg te verbeteren, is over het algemeen geen goed plan. Dat is de reden dat er met belanghebbenden uitgebreid is gekeken naar alternatieven. Vijf varianten zijn uiteindelijk beoordeeld op de onderdelen duurzaamheid, veiligheid, kosten en doorlooptijd.

Verder van de weg planten

Variant vijf scoort het beste. Bij deze variant wordt de bestaande bomenrij gekapt en vindt er herplant plaats. Daarbij zal er aandacht zijn voor meer diversiteit. De huidige eiken krijgen jaarlijks bezoek van de eikenprocessierups. Door de nieuwe bomen verder van de weg te planten en te voorzien van wortelgeleidingssystemen, vindt er geen wortelopdruk meer plaats.

Geen gemakkelijk besluit

Volgens wethouder Koolen (o.a. verkeer) was het geen gemakkelijk besluit: “Bomen gaan mensen aan het hart. Dat hebben we in dossiers al eerder ervaren. De gekozen variant is uiteindelijk de meest duurzame en veilige oplossing.”

In gesprek met belanghebbenden

“In het voortraject is gesproken met belanghebbenden. De gemaakte keuze is vervolgens persoonlijk uitgelegd. Ook tijdens de uitvoering en voor het opstellen van een ‘herplantplan’ blijven we in gesprek met bewoners en belanghebbenden”, aldus de wethouder. Volgend jaar begint de herinrichting van de Leveroysedijk.

Afwegingsnotitie

In onderstaande afwegingsnotitie met de alternatieven vindt u meer informatie over de verschillende varianten.