Burgemeester en wethouders geven gastlessen op basisscholen

Home > Actueel in Nederweert > Burgemeester en wethouders geven gastlessen op basisscholen

Burgemeester en wethouders geven gastlessen op basisscholen

De burgemeester of de wethouder die les komt geven. Weer eens wat anders dan de juf of meester. Maar dat gebeurde uiteraard niet zonder reden, want ze kwamen langs in het kader van de Week van Respect. Er ontstonden boeiende gesprekken tussen leerlingen van de groepen 8 en het collegebestuur over het thema respect.

Landelijk staat in 2017 in de Week van Respect het thema Respectzone centraal. Dit thema is een oproep aan iedereen om een omgeving te creëren waarin respect voor elkaar aanwezig is.

Als een olievlek

Het idee is om dit gebied vol respect te laten uitgroeien en uit te breiden. Als iedereen dit doet, is er sprake van een olievlekwerking en ontstaat er straks een groot gebied vol respect. Maar wel vanuit de gedachte: verbeter de wereld en begin bij jezelf, in het klein.

Veilig en gewaardeerd

In de Week van Respect wordt landelijk de uitdaging aangegaan om met zoveel mogelijk jongeren zogenaamde respectzones te creëren. Dit zijn fysieke plekken (een klas, school, sportveld, je buurt) waar verbinding centraal staat en waar iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. Uitgangspunt daarbij is dat je de ander behandelt zoals je zelf behandeld wil worden.

Iedereen doet mee

Er zijn heel veel redenen om een respectzone te starten, bijvoorbeeld dat je heel duidelijk laat zien dat je voor een samenleving gaat waar iedereen meedoet. En dat je ervoor zorgt dat respectvol met elkaar omgaan iets van elke dag is. Ook accepteer je dan dat er verschillen zijn.

Tonen en krijgen

Een aantal leden van het college van B&W ging over dit onderwerp in gesprek met verschillende groepen van alle scholen in de gemeente. Zo bezocht wethouder Geraats vorige week De Klimop, De Kerneel en De Bongerd in Nederweert. Aan de hand van voorbeelden motiveerde de wethouder de leerlingen om goed na te denken over hoe je respect voor iemand kunt hebben, maar ook hoe je respect van iemand kunt krijgen. “Als in de bus een jonger iemand opstaat voor een ouder persoon toon je respect, maar de oudere heeft op dat moment ook respect voor diegene die opstaat”, aldus de wethouder.
Foto’s: Nederweert24

Gastles

De burgemeester gaf les aan leerlingen van De Schrank in Ospel en De Zonnehof in Leveroy. Hij wist een levendige discussie te krijgen over respect, onder andere gekoppeld aan de discussie over Zwarte Piet. Josephien Tullemans-Geuns, beleidsmedewerker jeugd bij de gemeente, verzorgde een gastles op basisschool De Tweesprong in Nederweert-Eind. Ook zij riep de jeugdigen op vanaf nu voortaan elke dag, bijvoorbeeld bij de start van de schooldag, even stil te staan bij hoe je met elkaar omgaat en wat meer rekening te houden met elkaar. Wethouder Van Meel staat deze week nog voor de klas in het Citaverde College.

Samen een respectzone starten en benieuwd hoe je dat doet? Kijk dan op www.weekvanrespect.nl