Booldersdijk fietsvriendelijk(er) gemaakt

Home > Actueel in Nederweert > Booldersdijk fietsvriendelijk(er) gemaakt

Booldersdijk fietsvriendelijk(er) gemaakt

Met het aanbrengen van rode fietsstroken zijn de wegwerkzaamheden aan de Booldersdijk in de afrondende fase. Naar verwachting is het project in de loop van de maand september helemaal gereed.

Werk met werk

Vooruitlopend op het afronden van het Mobiliteitsplan Nederweert, is in de tweede helft van 2019 gestart met de herinrichting van de Booldersdijk tot een 60 km-zone. Vanwege de gebleken noodzaak tot onderhoud van deze weg, zijn de werkzaamheden gecombineerd. Er is ‘werk met werk’ gemaakt, waarbij een nieuwe laag asfalt is gecombineerd met het aanbrengen van drempels, verhoogde kruispuntplateaus ter hoogte van de nu gelijkwaardige kruispunten en de benodigde markeringen.

Rode fietsstroken

De kantmarkering is uiteindelijk ook nog gecombineerd met het aanbrengen van rode fietsstroken, waardoor de eventuele aanwezigheid van fietsers extra wordt benadrukt. Dit laatste is een wens met (hoge) prioriteit vanuit het vastgestelde Mobiliteitsplan. Hiermee komen we weer een stukje dichter bij een veilige en duurzame infrastructuur voor alle inwoners en gasten van Nederweert, met het accent op kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers en mindervaliden).

De Booldersdijk is aantrekkelijker gemaakt voor fietsers
De Booldersdijk is aantrekkelijker gemaakt voor fietsers. Foto: gemeente Nederweert