Belastingaanslag 2020 verstuurd vanaf medio februari

Home > Actueel in Nederweert > Belastingaanslag 2020 verstuurd vanaf medio februari

Belastingaanslag 2020 verstuurd vanaf medio februari

In de tweede helft van februari ontvangt u de belastingaanslag voor 2020. Dit is een aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen. Hebt u een account op MijnOverheid.nl? Dan ontvangt u het aanslagbiljet niet in de brievenbus, maar alleen online in uw Berichtenbox. Voortaan staat ook de aanslag Diftar op de combi-aanslag.

Samenwerking

U ontvangt de belastingaanslag van BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Onze gemeente werkt op het gebied van belastingen in BsGW samen met nog 27 andere Limburgse gemeenten en Waterschap Limburg.

Onroerendezaakbelasting

De gemeente heft jaarlijks onroerendezaakbelasting van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. De eigenarenbelasting en de gebruikersbelasting hebben elk een eigen tarief. Dit tarief wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende zaak. Voor woningen en niet-woningen zijn verschillende tarieven vastgesteld.

Tarieven

De gemeenteraad heeft de volgende OZB-tarieven vastgesteld:

  • eigenarenbelasting van woningen: 0,1260% van de WOZ-waarde
  • eigenarenbelasting van niet-woningen: 0,2748% van de WOZ-waarde
  • gebruikersbelasting van niet-woningen: 0,2093% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Naast de OZB zijn er ook nog andere gemeentelijke belastingen waaronder de afvalstoffenheffing. Elk huishouden in Nederweert betaalt een vast bedrag per aansluiting (vastrecht) én een bedrag per kilo afval (Diftar). Het vastrecht bedraagt € 112,20 in 2020. Het variabel tarief van de afvalstoffenheffing blijft gelijk en is € 0,15 per kg.

Diftar

Voortaan staat de aanslag Diftar ook op de combi-aanslag. Dit betekent dat u in augustus geen aanslag van de afvalstoffenheffing Diftar ontvangt. Vanaf volgend jaar wordt de aanslag Diftar achteraf van een heel belastingjaar op de combi-aanslag vermeld. Dit heeft als voordeel dat u meer betaaltermijnen heeft, zowel met als zonder automatische incasso.

Reductieheffing

Inwoners die vanwege gezondheidsproblemen extra afval aanbieden, bijvoorbeeld incontinentiematerialen, kunnen een reductieheffing van het variabel tarief aanvragen. De reductie is een vast percentage van 60%, met een maximum van € 60,00 per belastingjaar. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Dan kunt u een aanvraagformulier invullen. Dit kunt u dan naar de gemeente versturen met bijbehorende medische verklaring.

Rioolheffing

Bent u eigenaar van een huis of bedrijf dat direct of indirect is aangesloten op de riolering, dan betaalt u rioolheffing. Het tarief is verhoogd naar € 275,90. Huurders krijgen geen aanslag rioolheffing.

Hondenbelasting

Wie één of meerdere honden heeft, moet hiervoor hondenbelasting betalen. De kosten zijn gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar en bedragen € 25,00 per hond per belastingjaar. Voor een kennel is dit tarief € 100,00 per jaar.

Regel het online

Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk op uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl. Daar logt u in met uw DigiD. U hebt op uw persoonlijke pagina o.a. de volgende mogelijkheden:

  • raadplegen van aanslagen
  • wijzigen van uw bankrekeningnummer
  • afgeven van een machtiging voor automatische incasso
  • indienen van een bezwaarschrift
  • inzien van een taxatieverslag
  • aanvragen van kwijtschelding
  • stellen van een persoonlijke vraag

Vragen en antwoorden

Op www.bsgw.nl vindt u veel antwoorden op vragen over de gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Wilt u liever telefonisch contact? Houd dan rekening met wachttijden of bel enkele dagen nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen. Tel. 088-8420420. Dit kan op werkdagen van 09.00-17.00 uur. U hebt daarbij uw burgerservicenummer (BSN) nodig.