Bedrijfscontactfunctionaris en wethouder Voss op bezoek in buitengebied

Home > Actueel in Nederweert > Bedrijfscontactfunctionaris en wethouder Voss op bezoek in buitengebied

Bedrijfscontactfunctionaris en wethouder Voss op bezoek in buitengebied

Vanuit de behoefte om één centraal aanspreekpunt te hebben voor ondernemers en burgers in het buitengebied, is eind 2016 een agrarisch bedrijfscontactfunctionaris aangesteld. Berber Rulkens-Piersma vervult deze functie nu bijna twee jaar. In die periode bouwde ze de nodige contacten en kennis op. Dat doet ze onder meer door bedrijven te bezoeken. Wethouder Voss loopt de komende tijd regelmatig met haar mee. Om te leren van haar én om met de ondernemers, bewoners en gebruikers van het buitengebied kennis te maken.

Belangen

“Als bedrijfscontactfunctionaris breng je partijen bij elkaar, beheer je processen en zie je verbanden tussen de verschillende belangen die er spelen.” Aan het woord is Berber Rulkens. Geboren in Friesland en vanaf 2007 met haar gezin woonachtig in het Limburgse: “Het buitengebied van Nederweert is een zeer mooi en dynamisch speelveld. Er spelen verschillende belangen tussen ondernemers, bedrijven, inwoners en recreanten.”

Bij de bedrijven

Berber spreekt vanuit haar functie met verschillende bedrijven. “De ene dag praat je over de verplaatsing van een agrarisch bedrijf, omdat dit te dicht tegen een woonkern ligt. De volgende dag gaat het over het realiseren van een zorglocatie in een oud agrarisch bedrijf. Om echt gevoel te houden met wat er in het buitengebied speelt, vinden de afspraken vaak plaats bij de bedrijven zelf, bij de ondernemer aan tafel.”

Gezamenlijk bespreken

De bedrijfscontactfunctionaris is niet alleen buiten actief. Binnen brengt ze regelmatig de vakambtenaren bij elkaar, zodat er gezamenlijk naar plannen gekeken wordt. “Het is vaak het kijken met een integrale bril die voor voordelen zorgt. Waar liggen nog vragen of risico’s? Wat zijn de echte kansen en zijn er alternatieven? Dit alles wordt zo goed mogelijk in kaart gebracht, zodat vervolgens bestuurlijk de beste afweging gemaakt kan worden.


Wethouder Voss en Berber Rulkens (rechts) in gesprek met Annemarie van Bussel van Hoeve SamSam.

Wethouder op bezoek                                            

Wethouder Frank Voss, portefeuillehouder van het programma Buitengebied in Balans, is erg te spreken over de werkwijze. “Er is door de vorige besturen al stevig geïnvesteerd in het opzetten van de dialoog. Daar hebben we allemaal profijt van. Wij als bestuurders en ook de bewoners en ondernemers van het buitengebied.” Met Berber bezocht de wethouder al meerdere bedrijven in het buitengebied. Dat blijft hij de komende periode doen.

Diverse onderwerpen

De onderwerpen van de bedrijfsbezoeken zijn net zo divers als het buitengebied van Nederweert. Of het nu gaat over het milieu, (dier)gezondheid, asbest, stoppers of bedrijfsverplaatsingen. Of recreatie en andere ontwikkelingen. “Ons buitengebied is volop in beweging. Daar leveren we graag een bijdrage aan”, aldus de wethouder.

Buitengebied in Balans

Het programma Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen! heeft als doel om het buitengebied in de gemeente Nederweert toekomstbestendig te maken en te houden. Ondernemers, inwoners en bezoekers van gemeente Nederweert werken samen aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving. Door nieuwe manieren van denken, originele samenwerkingen en een verfrissende kijk op regelgeving, is het de bedoeling dat er een vitaal platteland ontstaat waar iedereen op zijn of haar manier van kan profiteren en van kan leren. Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen!

Vragen? Interesse in een bedrijfsbezoek?

Als u vragen hebt of interesse in een bedrijfsbezoek, dan kunt u contact opnemen met Berber Rulkens door het sturen van een mail naar info@nederweert.nl.