Asfaltonderhoud en grasbetonblokken

Home > Actueel in Nederweert > Asfaltonderhoud en grasbetonblokken

Asfaltonderhoud en grasbetonblokken

De komende weken werken we op verschillende plaatsen in de gemeente Nederweert aan de weg. Langs een groot aantal wegen in het buitengebied worden zogenaamde grasbetontegels gelegd of vernieuwd. Vier wegen binnen de bebouwde kom van Ospel en Nederweert krijgen een nieuwe toplaag.

Nieuwe toplaag

Het vernieuwen van de toplaag valt onder wegonderhoud. Het is geen herinrichting. Het onderhoud vindt plaats op dinsdag 13 augustus. Het gaat om de Wilhelminastraat, de Reijndersweg, de Korenbloemstraat en Brugske. De aannemer gebruikt daarvoor de EAB techniek (emulsie Asfaltbeton). Door deze techniek wordt het wegdek weer vlak en stroef.

Welke verkeersmaatregelen passen we nu toe?

De genoemde straten en wegen zijn tijdens de werkzaamheden korte tijd afgesloten. Om de veiligheid te garanderen voor weggebruikers en medewerkers worden verkeersregelaars en bebording ingezet. Aanwonenden brengen we schriftelijk op de hoogte. De afgelopen week kreeg de Booldersdijk al een nieuwe toplaag. Ook daar werden verkeersregelaars ingezet.

Afbeelding werkzaamheden
De Booldersdijk kreeg een nieuwe toplaag. Ook de komende tijd vinden er diverse onderhoudswerkzaamheden plaats
aan het wegennet in Nederweert. Foto: gemeente Nederweert

Grasbetontegels

Het leggen van de grasbetontegels vindt plaats vanaf week 35 en duurt een aantal weken. De werkzaamheden vinden voornamelijk in het buitengebied plaats. Afsluitingen zijn niet nodig. Houd wel rekening met tijdelijke wegversmallingen en het aanpassen van uw snelheid. Zie onderstaande lijst met de kernen en wegen.
 

Kern Locatie
Nederweert Lage Kuilen
Bocht Booldersdijk - Lage kuilen
Bocht Booldersdijk - Molswingelsdwarsdijk
Bocht Booldersdijk - Kievitdijk
Kievitdijk
Bocht Peelsteeg-Kleine Steeg
Bocht Bloemerstraat-Kleine Steeg
Kievitdijk 30
Kruising Karissteeg
Veldweverstraat
Heugterbroekdijk
Bocht Tolheuvel - Hoek
Bocht Staterweg - Rijksweg Zuid
Ospel Bocht Oude Dijk - Meijelsedijk
Bocht Schepengraaf - Reutskamerdijk
Bocht Schinkelsweg - Schepengraaf
Bocht Gabriëlweg - Casseweg
Budschop Bocht Schansstraat
Nederweert-Eind De Riet - Gebleektendijk
Gebleektendijk - Aan het Kruis
Hoevenzijweg - Gebleektendijk
Aan Het Kruis - Stokershorst
Stokershorst bocht
Leveroy Sillenhoek - Kruchtenstraat
Kolenhofweg
Schoor Bocht Houtsberg - Vlakwater
Kraan 26-34 
Bocht Liskesweg - Schoordijk